Til læger

Her finder du som praktiserende læge oplysninger om kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud, andre kommunale oplysninger og kontaktoplysninger til personer med relevans for samarbejdet mellem almen praksis og kommune.

Indhold

  Du kan også finde nyhedsbreve med aktuel information om nye tilbud, tiltag og ændringer på den kommunale personalefront med relevans for almen praksis.

  Du er altid velkommen til at kontakte praksiskonsulenten, medlemmer af det kommunale lægelige udvalg eller kommunens samordningskonsulent med forslag til hjemmesiden eller til samarbejdet med kommunen i øvrigt.

  Sundhedscenterets lokationsnummer: 579 0000 179 640

  Frederiksberg Sundhedscenter har en række tilbud til borgere, der gerne vil leve sundere, eller som lever med sygdom.

  Læs mere om de borgerrettede tilbud 

  Læs mere om de patientrettede tilbud

  Du kan også finde alle kommunens forebyggelsestilbud til borgerne på sundhed.dk

  Kontaktpersoner almen praksis

  Praksiskonsulent Anders Barkholt andersbarkholt@mail.dk telfeonnummer: 61 69 64 54

  Læger i det Kommunale Lægelige Udvalg (KLU):

  Formand for PLO-Frederiksberg: Kim Sønderup kimsonderup@gmail.com

  Pernille Lund pernillelund@dadlnet.dk

  Pernille Ostenfeld pernille.ostenfeld@gmail.com

   

  Frederiksberg Kommune

  Samordningsleder, Henrik Tafdrup, heta01@frederiksberg.dk, telefon nummer: 28 98 54 22

   

  Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering

  Leder, Lene Holst Merrild, telefonnummer: 28 98 01 83

  Lægedækning: Geriatrisk afdeling BBH: Ledende overlæge Eckart Pressel Eckart.Pressel@regionh.dk

   

  Hjemmeplejen

  Hovednummer døgnet rundt: Callcenteret: 3821 3300 (bagomnummer: 3821 3333)

  Leder: Heidi Næsted Stuhaug hest04@frederiksberg.dk

  Kommunallæge Rasmus Hjardem-Hansen rahj02@frederiksberg.dk

  Leder af akutteamet FKA Rikke Volmer Brandsen riso01@frederiksberg.dk

   

  Frederiksberg Kommunes Akutteam (FKA)

  Kontakt via callcenter: 3821 3300 eller direkte på: 2751 5001

  Ferieindberetning/fravær fra klinikken

  Ferie og fravær fra klinikken skal indberette to steder. Til Sundhed.dk og til PLO

  https://www.sundhed.dk/: Log på med din sundhedsfaglige digitale signatur. Klik på “Praksis- og afregningsportalen”. Klik nederst på “Praksisoplysninger”. Klik på fanebladet “Fravær”. Indtast fraværsperioden og afslut med “Gem”.

  https://plofriferie.plsp.dk/: Log ind med ydernummer og adgangskode og følg vejledningen.

  Hvis borgeren har en varig funktionsnedsættelse, kan borgeren søge om hjælpemidler ved Frederiksberg kommunes Visitation og hjælpemidler. Borgeren skal søge, inden de anskaffer sig hjælpemidlet. Hvis for hjælpemidler er midlertidigt, skal de henvende sig på hospitalet på den afdeling hvor de sidst er behandlet for den midlertidige funktionsnedsættelse.

  Frederiksberg kommune visiterer til hjemmehjælp og hjælpemidler, samt bevilger aflastning i hjemmet og på midlertidige døgnophold, flextrafik og foretager hørevejledning mm.

  Kontakt Visitationsenheden

  Hjælpemiddelcentret 

  Ndr. Fasanvej 57, vej 8, indgang 13 

  2000 Frederiksberg 

  Telefon: 38 21 50 20, man-torsdag Kl.. 9 – 15 og fredag 9-13. 

  Personlig henvendelse: Alle dage ml. kl. 10-14.

  Yderligere oplysninger:

  https://www.frederiksberg.dk/borger/omsorg-og-stotte/hjaelp-og-tilbud-i-hverdagen/hjaelpemidler

  Akutplads på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD)

  Indstilling af en patient til akut ophold på FKD foretages ved at kontakte hjemmesygeplejen. Ring til hjemmeplejens callcenter på hovednummeret 3821 3300 eller på spring-køen-over nummeret 3821 3333 (må ikke udleveres til patienter!)

  Læs mere om FKD her.

  Frederiksberg Kommunes Akutteam (FKA)

  Almen praksis kan kontakte FKA direkte på tlf: 2751 5001 eller via callcenteret alle dage i tidsrummet 08.00 - 22.00. Se desuden ’Instruks for rekvisition af akut sygeplejersketilsyn for almen praksis og 1813’ til download herunder.

  Download Instruktion for rekvisition af FKA til akutte opgaver og tilsyn - gældende for almen praksis og 1813

  Læs mere om Akutteamet her.

  Subakutte ambulatorietider/kontakt til hospitalets speciallæger

  Se kontaktinformation til afdelinger/speciallæger mm på sundhed.dk

  Det er nu muligt for praktiserende læger på Frederiksberg at henvise direkte til psykologisk rådgivning og udredning i kommunalt regi. Målgruppen er børn og unge mellem 0-18 år, som udviser symptomer på mistrivsel i form af fx hovedpine, mavepine og søvnbesvær (funktionelle lidelser) samt angst og depression – og hvor der efter undersøgelse, ikke findes tegn på somatisk sygdom.

  Henvisningen sendes til Fællesrådgivningen for Børn og Unge (FBU), som er en tværfaglig rådgivningsenhed i kommunen, der primært samarbejder med skoler og daginstitutioner om børns og unges trivsel, udvikling og læring. Målet er, at der maximalt går 14 dage fra lægen – med forældrenes godkendelse – har henvist barnet, til familien tilbydes en vurderende og rådgivende samtale i FBU. FBU orienterer efterfølgende lægen om, hvad der er vurderet, og om barnet tilbydes indsats v/FBU, er viderehenvist til anden indsats eller lignende.

  Download Skema for henvisningen Info til almen praksis om henvisning af børn og unge der mistrives til ppr.

  Hjemmehjælp

  Borgeren kan få hjemmehjælp, hvis hun/han er handicappet, ældre eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, de havde tidligere. Hvis borgeren vurderes at have et genoptræningspotentiale vil hjælpen i udgangspunkt blive tilrettelagt som hverdagsrehabilitering, så de igen får mulighed for at varetage opgaverne i hverdagen.

  Frederiksberg kommune visiterer til hjemmehjælp og hjælpemidler, samt bevilger aflastning i hjemmet og på midlertidige døgnophold, flextrafik og foretager hørevejledning mm.

  Kontakt Visitationsenheden

  Hjælpemiddelcentret 

  Ndr. Fasanvej 57, vej 8, indgang 13 

  2000 Frederiksberg 

  Telefon: 38 21 50 20, man-torsdag Kl.. 9 – 15 og fredag 9-13. 

  Personlig henvendelse: Alle dage ml. kl. 10-14.

  Yderlige oplysninger:

  Læs om hjemmehjælp på Frederiksberg Kommunes hjemmeside

  Læs om hjemmeplejen på sundhed.dk

  Download samarbejdsmodel for praktiserende læger og sygeplejefagligt personale på plejecentre.

  Download liste over kontaktoplysninger til plejecentre på Frederiksberg.

  I regi af det kommunalt lægelige udvalg, er der udarbejdet et enighedsdokument, der beskriver rammerne omkring samarbejdet mellem kommune og almen praksis, i forbindelse med brugen af FMK.

  Download enighedsdokumentet her.