Gå til hovedindhold

ABC for mental sundhed

Mental sundhed handler om at trives og at gøre de ting, der giver glæde og mening i livet. I Frederiksberg kommune er vi del af det forskningsbaserede ABC for mental sundhed. Det betyder, at vi arbejder aktivt med mental sundhedsfremme i vores mange tilbud og i mødet med dig som borger på Frederiksberg. ABC for mental sundhed giver os tre enkelte huskeregler:

Indhold

  A: Gør noget aktivt

  At gøre noget aktivt handler om at være fysisk, socialt eller mentalt aktiv. Du kan eksempelvis deltage på et motionshold, grine med dine venner eller holdkammerater eller løse kryds og tværs. Det vigtige er, at du er engageret og gerne vil investere tid i aktiviteten. På den måde bliver du en aktiv medspiller frem for en passiv modtager, og det styrker din mentale sundhed.

  B: Gør noget sammen

  At gøre noget sammen handler om følelsen af at være del af et fællesskab. Der er ikke noget rigtige eller forkerte fællesskaber, da det vigtige er følelsen af at høre til og have noget til fælles med andre mennesker. Fællesskabsfølelsen kan eksempelvis opstå mellem deltagerne på et motionshold, i læseklubben eller på hold for personer med en bestemt sygdom.

  C: Gør noget meningsfuldt

  At gøre noget meningsfuldt handler om at engagere sig i aktiviteter, der giver en følelse af mening og formål i hverdagen. Det vigtige er, at du selv føler, at aktiviteten er meningsfuld. Eksempelvis er frivilligt arbejde ofte forbundet med en stor følelse af meningsfuldhed, eller måske finder du mere mening i at fordybe dig i en bestemt hobby eller fællesskab.

  Læs mere om ABC for mental sundhed her.