Frederiksberg Sundhedscenter

I Frederiksberg Sundhedscenter finder du forebyggelsesområdet samt Genoptræning og Rehabilitering.

Indhold

  Frederiksberg Sundhedscenter

  I Frederiksberg Sundhedscenter finder du Frederiksberg Kommunes ambulante genoptræning samt en stor del af kommunens forebyggende tilbud, så som rygestopkurser, tilbud til kronisk syge borgere, sorgstøttegruppe og meget andet.

  Om sund.frederiksberg

  Her på siden kan du orientere dig i de mange tilbud, der findes i Frederiksberg Sundhedscenter. Nogle af tilbuddene kræver en henvisning fra din læge eller fra hospitalet – men der er også en del af vores tilbud, som du kan deltage i uden en henvisning. Når der holdes arrangementer, oplæg eller andet, som er ud over vores faste tilbud, reklamerer vi for dem under vores nyheder på siden. 

  Du kan også like os på Facebook, hvor vi løbende deler indhold om sundhed fra hele kommunen.   

  Du er i centrum

  Vores mål er, at du som borger skal have mulighed for at få et langt liv med mange gode leveår. Vi vil gerne hjælpe dig med at finde de tilbud, der matcher din livssituation. Hvis du også møder andre dele af sundhedsvæsenet, vil vi gerne sikre, at de tilbud, du tager imod, er sammenhængende. Mange af tilbuddene i Frederiksberg Sundhedscenter består af patientundervisning. Hvis du gerne vil vide mere om hvilke pædagogiske tanker, der ligger bag patientundervisningen, kan du læse den pædagogiske referenceramme for patientuddannelse her.

  For at sikre at vores tilbud og kommunikation har relevans har vi løbende dialog om nuværende og fremtidige tiltag i sundhedscentret med vores brugerpanel.  Det frivillige Brugerpanel består af borgere med forskellige baggrunde, livserfaringer og aldre, der har modtaget et tilbud i Sundhedscentret eller på anden vis har været tilknyttet Sundhedscentret. 

  En god overgang til lokalsamfundet

  Sundhed er i vores øjne mere end blot fravær af sygdom. Det er også at trives i sit liv og have mulighed for at indgå i fællesskaber med andre. Vi synes det er vigtigt, at du kan fortsætte med eksempelvis at træne eller måske finder et godt fællesskab – og det vil vi gerne hjælpe dig med når du er færdig i dit tilbud hos os. 

  En del af tilbuddene i Sundhedscentret er netværksbaserede, og frivillige og foreninger bruger også Sundhedscentret som ramme for deres aktiviteter. Når vi på den måde samskaber med lokalsamfundet, så er det fordi vi mener, de der er berørt af problemstillingerne er meget vigtige samarbejdspartnere i forhold til at løfte opgaven med at gøre Frederiksberg sundere.