Frederiksberg Sundhedscenter

I Frederiksberg Sundhedscenter finder du forebyggelsesområdet samt Genoptræning og Rehabilitering.

Indhold

  Om Frederiksberg Sundhedscenter

  I Frederiksberg Sundhedscenter finder du sundhedstilbud og tilbud til borgere, der lever med sygdom samt genoptræning og rehabilitering til borgere, der er blevet udskrevet fra hospitalet. På Sund Frederiksberg kan du læse om de enkelte tilbud og orientere dig i forhold til de kurser og arrangementer til Frederiksbergs borgere, der har Frederiksbergs Sundhedscenter som arrangør eller medarrangør. 

  Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet her på siden, eller liker os på Facebook, modtager du løbende informationer om arrangementer og kurser i Frederiksberg Sundhedscenter.

  For bedst muligt at imødekomme borgernes behov, laver vi løbende brugertilfredshedsundersøgelser blandt de borgere, som kommer i huset. Læs hvad borgerne siger om Frederiksberg Sundhedscenter her. 

  Borgerne er i centrum

  Vores mål er, at du som borger skal have mulighed for at få et langt liv med mange gode leveår. Vi vil hjælpe dig med at finde de tilbud, der matcher din livssituation. Hvis du også møder andre dele af sundhedsvæsenet, vil vi sikre, at de tilbud, du tager imod, er sammenhængende. Mange af tilbuddene i Frederiksberg Sundhedscenter består af patientundervisning. Hvis du gerne vil vide mere om hvilke pædagogiske tanker, der ligger bag patientundervisningen, kan du Læse den pædagogiske referenceramme for patientuddannelse her.

  Samskabelse med lokalsamfundet

  Sundhed er i vores øjne mere end blot fravær af sygdom. Det er også at trives i sit liv og have mulighed for at indgå i fællesskaber med andre. En del af tilbuddene i Sundhedscentret er netværksbaserede, og frivillige og foreninger bruger også Sundhedscentret som ramme for deres aktiviteter. Når vi på den måde samskaber med lokalsamfundet, så er det fordi vi mener de der er berørt af problemstillingerne er meget vigtige samarbejdspartnere i forhold til at løfte opgaven med at gøre Frederiksberg Sundere. Som borger kan du også blive frivillig på Frederiksberg Sundhedscenter

   

  Nedenfor kan du downloade en folder om alle Sundhedscentrets tilbud til borgerne.