Gå til hovedindhold

Sådan behandler vi dine personoplysninger

I forbindelse med dit forløb i Sundhedscenteret behandler Frederiksberg Kommune personoplysninger om dig, som vi er dataansvarlig for. Det kan for eksempel være i forbindelse med et rehabiliterings - og genoptræningsforløb, eller at du deltager i et af vores andre sundhedstilbud. Oplysningerne vil, hvis det er nødvendigt, blive gemt til faglig dokumentation, herunder intern ledelsesinformation, så vi har mulighed for at tilpasse og planlægge vores sundhedstilbud, så de passer med de behov kommunens borgere har.

Indhold

  Afhængig af hvilket forløb du deltager i, behandler vi personoplysninger om dig i kategorierne:

  • Almindelige personoplysninger (fx dit navn og kontaktoplysninger)
  • Følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger, bl.a. hvis du deltager i et behandlingsforløb)
  • CPR nummer (for at sikre entydig identifikation og sikker brevforsendelse)

  Grundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e (myndighedsopgave) og artikel 9, stk. 2 (behandling af følsomme personoplysninger). Vores opgaver er beskrevet i forskellige lovgivninger, herunder sundhedsloven §119 og §140 samt serviceloven §83 og §86. For behandlingen af CPR-nummer er vores retsgrundlag databeskyttelsesloven § 11, som handler om, at vi som myndighed gerne må anvende CPR nummer for at kunne korrekt identificere borgere.

  Vi videregiver dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder i det omfang, de har et berettiget behov. Vi overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til vores systemleverandører i henhold til databehandleraftaler, og alene med det formål at muliggøre vores anvendelse af de pågældende it-systemer, og hvor kommunen fører løbende tilsyn med sikkerheden.

  Frederiksberg Kommune kan modtage oplysninger fra andre myndigheder, i det omfang vi har et berettiget behov, som relaterer sig til formålet beskrevet øverst i denne privatlivspolitik. Det kan for eksempel være i form af henvisninger fra læger eller hospitaler. Når vi modtager oplysninger fra tredjeparter, behandler vi dem på samme måde som øvrige oplysninger beskrevet i denne privatlivspolitik.

  Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger afhænger af, hvor lang tid vi har brug for dine personoplysninger for at kunne varetage vores myndighedsopgaver. Når vi ikke har brug for dine oplysninger længere, arkiveres den sag som dine oplysninger indgår i. Oplysningerne vil efter en vis periode enten blive slettet eller blive overført til Stadsarkivet, i overensstemmelse med regler i arkivloven.

  Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og 20-21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:

  • Ret til at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
  • Ret til indsigt i behandlingen af dine personoplysninger
  • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
  • I visse tilfælde ret til berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af dine personoplysninger

  Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker post på borger.dk, til Frederiksberg Kommunes databeskyttelsesrådgiver via sikker post på , eller via brev til Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg, att.: databeskyttelsesrådgiver