Gå til hovedindhold

Politik for Sundhed 2023-26

Politik for Sundhed sætter retningen for arbejdet med sundhedsfremme og borgerrettet forebyggelse på Frederiksberg.

Indhold

    Implementering af Politik for Sundhed

    Hvert fjerde år laves en ny Politik for Sundhed på Frederiksberg i samarbejde med byens aktører og borgere. Hvert år beslutter Sundheds- og forebyggelsesudvalget retningen for det kommende år i form af 1-3 tværgående, strategiske indsatsområder. I 2023 har vi fokus på børn og unges mentale trivsel, på at skabe ettere adgang til sundhedstilbuddene for sårbare og udsatte borgere samt på seksuel sundhed.