Demens

Har du en demenssygdom, eller er du pårørende til en person med en demenssygdom? Frederiksberg Sundhedscenter har en række tilbud til dig, der har demens og dine pårørende.

Hvad er demens?

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, hvor hjernen er svækket. Sygdommen påvirker blandt andet sprog, hukommelse og opfattelsesevne, ligesom den medfører ændringer i adfærd, personlighed, følelsesliv og/eller socialt liv.

Hvis du har fået en demensdiagnose

Du kan få hjælp og støtte til hverdagen, hvis du har demens eller er pårørende til en person med demens. Udredningsklinikken eller din egen læge kan henvise til hjemmesygepleje herunder hjemmebesøg ved kommunens demenskoordinator. Hvis du har spørgsmål til eller behov for hjemmehjælp kan du kontakte Frederiksberg Kommunes visitation.

Tilbud på Frederiksberg Sundhedscenter til personer med demens og pårørende

  • Pårørendegrupper for henholdsvis ægtefæller og ægtepar
  • Juridisk rådgivning
  • Psykologfaglig rådgivning
  • Ferierejse for personer med demens/ hukommelsessvækkelse og deres pårørende

Kontakt demenskonsulenterne

Hvis du vil høre mere om ovenstående tilbud kan du som borger, pårørende eller professionel kontakte Frederiksberg Sundhedscenter på tlf. 3821 5400 på hverdage mellem 08:00 - 15:00. Du kan også sende en mail til os på via sikker post.

Skriv til demenskonsulenterne på Sundhedscentret via sikker post

Andre tilbud på demensområdet

Stedet

Stedet er et specialiseret aktivitetstilbud for yngre mennesker med demens. Kontakt Chrisina Riis Dunbar 28 98 52 75.

Ældresagens demenscafé

I Ældresagens demenscafé kan du komme og få en snak med ligestillede i en hyggelig atmosfære. Ældresagen afholder cafeen  to gange om måneden og det er gratis at deltage. 

Gå til deres hjemmeside 

Alzheimerforeningen, lokalforeningen Københavns Omegn

Alzheimerforeningen har lokalforeninger, der afholder møder, foredrag og kurser for medlemmer og andre interesserede.

Gå til deres hjemmeside