Gå til hovedindhold

Aflastning til pårørende

Som pårørende til en person med demens, kan der være brug for afløsning og aflastning en gang i mellem.

Tegning af træ

Indhold

  Afløsning i eget hjem

  Som pårørende til en person med demens kan du søge Frederiksberg Kommune om afløsning hjemme hos jer selv. Det betyder, at du som pårørende får mulighed for at komme lidt ud og for eksempel besøge venner, gå i teatret eller lignende som kan være svært med ægtefælle eller samlever i huset, der er ramt af demens.

  Med afløsningen får du en medarbejder fra hjemmeplejen ud i hjemmet, som kan hjælpe med for eksempel plejeopgaver i det planlagte tidsrum. Afløsning i hjemmet er et tilbud til pårørende, som bor sammen med en borger med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, og som varetager pleje- og pasningsopgaver i et betydeligt omfang. Du kan ansøge om afløsning i op til fire timer ugentlig, som kan lægges både i dag-, aften- og nattetimerne.

  Søg om afløsning i eget hjem

  Ring til Visitation og Hjælpemidler på telefonnummer 38 21 50 20

  Aflastningsophold

  Hvis du er pårørende til en person med demens, tilbyder Frederiksberg Kommune, at du kan få aflastning via et aflastningsophold til din nærtstående på henholdsvis Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering og Betaniahjemmet.

  Målgruppen for aflastningsopholdet er borgere, som har behov for døgnpleje i en nærmere aftalt periode, fordi den pårørende har brug for aflastning. Opholdets varighed aftales efter behov og kan for eksempel være en weekend, en uge eller længere.

  Under opholdet bliver borgeren tilbudt fysisk holdtræning, deltagelse på aktivitetshold og sociale aktiviteter som fællessang, gåture, banko, filmfremvisning med mere. Inden aflastningsopholdet bliver den pårørende tilbudt en samtale for at afklare forventninger til for eksempel træning, sociale relationer og eventuelle udfordringer, der skal tages højde for.

  Søg om aflastningsophold

  Ring til Visitation og Hjælpemidler på telefonnummer 38 21 50 20

  Har du allerede én gang været bevilliget et aflastningsophold, kan du ringe direkte til Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering på telefonnummer 38 21 44 40 og aftale et nyt ophold.