Gå til hovedindhold

Rusansvarlig ungdom

Frederiksberg Kommune har besluttet at arbejde for en mere rusansvarlig ungdom på Frederiksberg. Derfor skal en handleplan hjælpe til at skabe en mere hensigtsmæssig alkohol- og ruskultur, hvor de unge på Frederiksberg drikker senere og mindre, og at færre unge eksperimenterer med andre rusmidler.

Indhold

    Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2021 en handleplan for Rusansvarlig Ungdom. Handleplanen består af 22 indsatser, som går på tværs af kommunen forvaltningsområder, med en målsætning om at skabe en mere hensigtsmæssig alkoholkultur blandt børn og unge i kommunen. Baggrunden for beslutningen var, at udskolingsundersøgelsen for 2019/2020 viste, at de unges alkoholforbrug på Frederiksberg var markant højere og tidligere forekommende end i resten af landet. Det er et problem fordi et højt alkoholforbrug hos unge øger risikoen for ulykker, brug af andre rusmidler, problemer i uddannelsesforløbet, vold samt uønsket sex. Handleplanen forventes implementeret ultimo 2022.

    Se den politisk besluttede handleplan her i kommunalbestyrelsens referat under punkt 184