Røgfri Generation

Frederiksberg Kommune arbejder for at skabe den første røgfri generation i år 2030. Derfor har man sat ind på en lang række punkter for at arbejde for at børn og unge i Frederiksberg Kommune ikke begynder at ryge.

Indhold

    En enig kommunalbestyrelse godkendte i maj 2019 en handleplan med 21 indsatser, der sigter mod at skabe en røgfri generation i år 2030 på Frederiksberg. Beslutningen om at sætte ind overfor rygning har blandt andet baggrund i, at Sundhedsprofilen for 2017 viste, at 16% af de unge i Region Hovedstaden ryger dagligt. Sundhedsprofilen viste samtidig, at dagligrygere har en markant højere forekomst af andre risikofaktorer som alkohol, hash og usikker sex. Rygning er den enkeltstående største sundhedsudfordring og desuden den faktor, der koster flest tabte leveår. Frederiksberg Kommune skal være et trygt og sundt sted for børn at vokse op og derfor skal de ikke møde røg, der hvor de færdes. Handleplanen indeholder en række indsatser, der sætter ind på flere niveauer og på tværs af alle kommunens forvaltningsområder for at sikre, at kommunens børn ikke møder røg, der hvor de færdes.

    Se den politisk besluttede handleplan her under punkt 140