Gå til hovedindhold

Lovgivning

Frederiksberg kommune har ifølge Sundhedsloven § 140 ansvar for at tilbyde genoptræning til borgere, der har modtaget en genoptræningsplan efter udskrivning fra sygehuset. Genoptræningsplanen fra sygehuset skal indeholde en beskrivelse af borgerens funktionsevne og genoptræningsbehov på udskrivningstidspunktet. På baggrund af det genoptræningsbehov, som er beskrevet i genoptræningsplanen, tilbydes almen genoptræning på basalt eller avanceret niveau.

Tegning af bøger om lovgivning

Indhold

    Frederiksberg kommune har ifølge Sundhedsloven § 140 ansvar for at tilbyde genoptræning til borgere, der har modtaget en genoptræningsplan efter udskrivning fra sygehuset. Genoptræningsplanen fra sygehuset skal indeholde en beskrivelse af borgerens funktionsevne og genoptræningsbehov på udskrivningstidspunktet. På baggrund af det genoptræningsbehov, som er beskrevet i genoptræningsplanen, tilbydes almen genoptræning på basalt eller avanceret niveau.

    Frederiksberg kommune har ifølge Serviceloven ansvar for: 1) at tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse (§ 86.1) samt 2) at hjælpe til at vedligeholde fysisk og psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor (§86.2).

    Hvis du ønsker at ansøge om et genoptræning eller vedligeholdelsestræning efter serviceloven kontakt din egen læge eller visitationen på Frederiksberg Sundhedscenter på tlf. 28985498.