Gå til hovedindhold

Dit forløb hos Genoptræning og Rehabilitering

I Ambulant Genoptræning og Rehabilitering arbejdes altid ud fra den rehabiliterende tilgang. Dette gør vi ved at understøtte din træning ud fra de realistiske mål, som er udarbejdet i samarbejde med dig.

Tegninger af mennesker der træner

Indhold

  I Ambulant Genoptræning og Rehabilitering arbejdes altid ud fra den rehabiliterende tilgang. Dette gør vi ved at understøtte din træning ud fra de realistiske mål, som er udarbejdet i samarbejde med dig.

  Forløbet hos os slutter, når du selv kan fortsætte med at genopbygge eller vedligeholde din funktionsevne.

  Ved dit første besøg i Sundhedscentret aftaler vi i fællesskab målene for forløbet samt hvordan dit aktuelle træningsforløb skal sættes sammen. Det kan være holdtræning, individuel træning, hjemmetræning, selvtræning eller en blanding af flere af disse forløb. Uanset den aktuelle sammensætning vil vi altid sørge for at inddrage dig som en aktiv part i træningen og instruere og undervise dig i, hvordan du selv skal træne for at opnå dine mål.

  I samarbejde med dig tilrettelægger vi dit forløb med udgangspunkt i dine muligheder og mål. Din fysio- eller ergoterapeut vil instruere dig i træningsøvelser og redskaber, som støtter dig i at være en aktiv del af genoptræningsforløbet. I samarbejde med dig vurderer terapeuten hvilket tilbud, der er det rigtige for dig.

  • Træning på hold

  De fleste genoptræningsforløb foregår som holdtræning i en af Sundhedscentrets multisale eller i vores træningshave.

  • Individuelle tilbud

  Du kan i særlige tilfælde få individuel træning, hvis der er forhold, der gør, at du ikke kan deltage på holdtræningen. Der kan også være brug for, at du træner en kortere periode individuelt for at blive klar til at træne på hold eller overgå til selvtræning.

  • Træning i eget hjem

  Hvis det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt, at du kommer til træning på Sundhedscenteret, er det muligt at træne med en fysio- eller ergoterapeut i eget hjem. Det kan være et væsentligt element at inddrage de hjemlige omgivelser i træningen i særlige tilfælde.

  • Selvtræning

  Alle vores forløb inkluderer selvtræning i eget hjem eller på Sundhedscentret. I samarbejde med dig tilrettelægger vi et selvtræningsprogram med udgangspunkt i dine muligheder og mål. Din fysio- eller ergoterapeut vil igennem forløbet instruere dig i træningsøvelser og redskaber, som støtter dig i at være en aktiv del af genoptræningsforløbet.

  Når du skal til genoptræning skal du have indendørssko og tøj på, som du kan bevæge dig i. Du skal være omklædt inden træningen begynder.

  Der er i Sundhedscentret mulighed for omklædning samt badefaciliteter.

  Det er muligt at få tolkebistand ved dit første besøg i Ambulant Genoptræning og Rehabilitering.