Gå til hovedindhold

Hvordan kommer du til Genoptræning og Rehabilitering

I forbindelse med genoptræningen på Frederiksberg Sundhedscenter ser vi det at klare transport selvstændigt til og fra Sundhedscenteret som en vigtig del af genoptræningen. Kan man selv, skal man derfor selv befordre sig til og fra træning.

Tegning af menneskeder ankommer til genoptræning med bus, cykel eller gående

Indhold

    I forbindelse med genoptræningen på Frederiksberg Sundhedscenter ser vi det at klare transport selvstændigt til og fra Sundhedscenteret som en vigtig del af genoptræningen. Kan man selv, skal man derfor selv befordre sig til og fra træning.

    Til nogle af træningstilbuddene kan du få bevilget transport til og fra træning efter behov. Det er den enkelte terapeut, som sammen med dig vurderer, om du har behov for transport, eller om du eventuelt som et led i din træning selv skal gå eller tage bussen til træning.

    Sammenlignet med andre dele af landet er Frederiksberg heldigvis geografisk en lille kommune med gode bus- tog- og metroforbindelser. Frederiksbergbus nummer 74 har stoppested lige ved Sundhedscentret. Ligeledes kører bus 2A ad Godthåbsvej og bus 4A kører ad Nordre Fasanvej nær Sundhedscentret.

    Busskift og eventuel ventetid herimellem kan være et vilkår.