Gå til hovedindhold

Genoptræning og rehabilitering

Hvis du har været indlagt på hospitalet og har fået en genoptræningsplan ved udskrivelsen, kan du få genoptræning på Sundhedscenteret. Du vil automatisk blive indkaldt. I Sundhedscentrets afdeling for Rehabilitering & Genoptræning kan du modtage fysioterapi og ergoterapi.

Indhold

  Alle træningsforløb starter med en individuel samtale og undersøgelse, hvor vi afstemmer forventninger og sammen med dig aftaler et realistisk mål for dit træningsforløb.

  Træning på hold

  De fleste genoptræningsforløb foregår som holdtræning i en af Sundhedscentrets multisale eller i vores træningshave.

  Individuelle tilbud

  Hvis du ikke har mulighed for at deltage på holdtræningen, kan du i særlige tilfælde få individuel træning. Der kan også være brug for, at du træner en kortere periode individuelt for at blive klar til at træne på hold. Den terapeut, der undersøger dig, vurderer, hvilket tilbud du skal have.

  Træning i dit eget hjem

  Hvis det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt, at du kommer til træning på Sundhedscenteret, kan du træne med en fysio- eller ergoterapeut hjemme hos dig selv. Din terapeut vurderer, om du skal træne i Frederiksberg Sundhedscenter eller hjemme hos dig selv.


  Har du været indlagt men oplever, at dine funktioner bliver ringere enten på grund af alder eller sygdom? Bed din læge, din speciallæge eller hjemmeplejen om at skrive en ansøgning til visitationsenheden på et genoptræningsforløb.

  Kontakt

  Ring til styringsenheden på telefonnummer 28 98 54 98, eller skriv til sundhedscentret via sikker post.