Gå til hovedindhold

Tilbud til psykisk sårbare på Frederiksberg

Vil du have inspiration til hvor du kan finde nye fællesskaber?

Indhold

  Herunder har vi samlet mange af de gode aktivitets, samværs og motionstilbud for psykisk sårbare borgere på Frederiksberg.

  Har du brug for vejledning eller mere information kan du kontakte de enkelte tilbud eller ringe til koordinator for psykisk sårbare Sylvia Johannsen på telefonnummer 28 98 54 71

  IF Kæmperne

  Målgruppe: Folk over 18 med psykiske og/eller sociale udfordringer.

  Aktiviteter: Mere end 30 idrætshold ugentligt.

  Se hjemmeside https://ifk98.dk for kontaktoplysninger og åbningstider.

   

  Håb i psykiatrien – MotionsCafeen

  Målgruppe: Borgere der bor på Frederiksberg og modtager støtte efter servicelovens § 85, § 99 eller bor på botilbud efter § 107 eller § 108 på grund af en psykiatrisk lidelse.

  Aktiviteter: Et motionsfællesskab for mennesker med svær psykisk lidelse.

  Se hjemmeside https://www.haabipsykiatrien.dk/motionscafe-frederiksberg-og-vanloese/ for kontaktoplysninger og åbningstider.

   

  Ombold

  Målgruppe: Socialt udsatte, herunder mennesker ramt af hjemløshed, misbrug og psykisk sårbarhed.

  Aktiviteter: Fodboldaktiviteter, herunder åben træningstimer og stævner.

  Se hjemmeside http://ombold.dk/ for kontaktoplysninger og åbningstider.

   

  Røde Kors - Bevægelsesvenner

  Målgruppe: Psykisk sårbare.

  Aktiviteter: Motion og bevægelse.

  Se hjemmeside https://hovedstaden.drk.dk/detgorvi/faellesskaber_for_voksne/bevaegelsesvenner/  for kontaktoplysninger og åbningstider.

  Målgruppe: Borgere med psykisk sårbarhed

  Aktiviteter: Samtale om sundhed (uforpligtende samtale om fysisk og mentalt sundhed),

  Gå- og løbegruppe for psykisk sårbare borgere, motionsvejledning, samtale om alkohol, rygestopkurser.

  Læs mere her på siden eller kontakt koordinator for psykisk sårbare Sylvia Johannsen på telefonnummer 28 98 54 71

  Cafe Paraplyen 

  Målgruppe: Ensomme og psykisk sårbare borgere

  Aktiviteter: Varm mad, mindfulness, krea-gruppe, massage, gå-grupper og kulturelle oplevelser.

  Se hjemmeside https://www.paraplyenfrb.dk for kontaktoplysninger og åbningstider.

   

  Flinten

  Målgruppe: Borgere med psykisk sårbarhed.

  Aktiviteter: Varm mad, billard, brætspil, krea-værksted, gå-gruppe, litteratur café, kulturelle oplevelser, samvær og hygge.

  Se Flintens Facebook https://www.facebook.com/Aktivitets-og-samv%C3%A6rstilbuddet-Flinten-498816936953498 for kontaktoplysninger og åbningstider.

   

  Fountain House

  Målgruppe: Borgere med psykisk sårbarhed

  Aktiviteter: Arbejdsfællesskab, jobstøtte, studievejledning, aftenskole, kurser, grafisk trykkeri, kantine.

  Se hjemmeside https://fountain-house.dk for kontaktoplysninger og åbningstider.

   

  Kunstnergruppe foreningen Hjerterum

  Målgruppe: Borgere med sindslidelser

  Aktiviteter: mødes til at male sammen en dag ugentlig og afholder udstilling mindst en gang årligt. Alle er velkommen. Gruppen holder til i den gule villa på Dirch Passers Alle 2. Kontakt: Claus Tlf. 21529539

   

  Netværksstedet Thorvaldsen

  Målgruppe: Borgere med psykisk sårbarhed

  Aktiviteter: Brugerstyret aktivitetssted.

  Se hjemmeside https://www.thorvaldsen.dk for kontaktoplysninger og åbningstider

   

  Vendepunkter/Recovery lab

  Målgruppe: Borgere med sindslidelser.

  Aktiviteter: peeruddannelse, kulturoplevelser, onsdagscafe, litteraturgruppe, yoga & mindfulness.

  Se hjemmeside http://recoverylab.dk/ for kontaktoplysninger og åbningstider.

  Den boligsociale fond/Ung til ung

  Målgruppe: 16-35 år unge psykisk sårbare.

  Aktiviteter: Chat og mentorsamtale, temaforløb, Blog, selvhjælpskassen.

  Se hjemmeside https://ungtilung.com for kontaktoplysninger og åbningstider.

   

  Headspace

  Målgruppe: Børn og unge mellem 12 og 25 år.

  Aktiviteter: Anonym rådgivning via samtale eller chat med frivillige.

  Se hjemmeside https://headspace.dk for kontaktoplysninger og åbningstider.

   

  Sind ungdom

  Målgruppe: Unge mellem 16 og 35år, der oplever psykisk sårbarhed.

  Aktiviteter: Klubaftner tirsdag 16-21 med fællesspisning.

  Se hjemmeside https://www.sindungdom.dk/ for kontaktoplysninger og åbningstider.

   

  Social sundhed/Ung til ung-projekt

  Målgruppe: Personer fra 15år og op, som oplever udfordringer i mødet med sundhedssystemet.

  Aktiviteter: Ledsage støtter og motiverer til at møde op, fastholde behandlingsforløb og få et trykt møde med sundhedsvæsnet.

  Se hjemmeside https://socialsundhed.org for kontaktoplysninger og åbningstider.

   

  Ventilen Frederiksberg

  Målgruppe: Ensomme unge i alderen 15- 25år.

  Aktiviteter: Netværk skabelse, fællesspisning, spilleaftener og ture ud af huset.

  Se hjemmeside https://ventilen.dk/frederiksberg/ for kontaktoplysninger og åbningstider.

  Baba

  Målgruppe: fædre, især etniske minoritetsfædre som støtter andre fædre til at involvere sig i deres børns liv i samspil med kommunen, børnehaven, skolen m.fk.

  Aktiviteter: Baba klæder de frivillige fædre på til at skabe forandring hos dem selv for derefter at skabe forandring for andre i deres lokalsamfund. De aktive friville fædre arrangerer forskellige aktiviteter for fædre og børn.

  For yderligere oplysninger kontakt: Ahmad Osman, tlf. 7156 5570.

   

  Bydelsmødre

  Målgruppe: Kvinder der er socialt isoleret på grund af sprog.

  Aktiviteter: Hjælp til selvhjælp gennem information og vejledning.

  Se hjemmeside https://bydelsmor.dk/ for kontaktoplysninger og åbningstider.

   

  Muhabet

  Målgruppe: Psykisk sårbare mennesker med flygtninge og indvandrebaggrund.

  Aktiviteter: Fællesspisning, kvindegymnastik, fodbold, udflugter.

  Se hjemmeside https://www.muhabet.dk for kontaktoplysninger og åbningstider.

  Angstforeningen

  Målgruppe: Børn, voksne og pårørende der lever med angstproblematikker.

  Aktiviteter: Rådgivning, støtte og selvhjælp.

  Se hjemmeside https://www.angstforeningen.dk for kontaktoplysninger og åbningstider.

   

  Bedre psykiatri

  Målgruppe: Pårørende grupper.

  Aktiviteter: Samtalegrupper og foredrag.

  Se hjemmeside https://bedrepsykiatri.dk for kontaktoplysninger og åbningstider.

   

  Depressionsforeningen

  Målgruppe: Borgere og pårørende der har depression tæt inde på livet.

  Aktiviteter: Rådgivning, vejledning og samtalegrupper.

  Se hjemmeside https://depressionsforeningen.dk for kontaktoplysninger og åbningstider.

   

  LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

  Målgruppe: Psykisk sårbare borgere med spiseforstyrrelser.

  Aktiviteter: Tilbud og rådgivning til ramte og pårørende. Kurser, foredrag og events.

  Se hjemmeside https://www.lmsos.dk for kontaktoplysninger og åbningstider.

   

  Røde Kors – Netværkshuset

  Målgruppe: Alle voksne som gerne vil udvide deres netværk i hyggelige omgivelser.

  Aktiviteter: Mange forskellige aktiviteter, foredrag, fælles spisning, yoga, sang, kreative workshops.

  Se hjemmeside https://hovedstaden.drk.dk/detgorvi/faellesskaber_for_voksne/netvaerkshuset-    noerrebro/netvaerkshuset/ for kontaktoplysninger og åbningstider.

   

  SIND Frederiksberg

  Målgruppe: Borgere med sindslidelser.

  Aktiviteter: Filmklub, Fredagsklub, besøgsvenner, IT-undervisning, Kulturklub og psykologisk rådgivning.

  Se hjemmeside https://sind.dk/find-sind/sind-hovedstaden/sind-frederiksberg  for kontaktoplysninger og åbningstider.