Borgerne siger

Frederiksberg Sundhedscenter laver løbende brugertilfredshedsundersøgelser. 
Siden januar 2019 har 90 % af borgerne været meget tilfredse, 8,5 % og de resterende 1,5% har svaret henholdsvis hverken/eller, tilfreds og meget utilfreds.

Borgerne udtaler blandt andet:

"Jeg blev mødt med forståelse, medfølelse samt faglighed."

"Uden dette sundhedscenter er vi mange, der ikke ville komme os oven på en operation."

"Har bare lyst til at fortælle, hvor SUPER fantastiske i er her på Sundhedscenteret!"

”Alle er bare så søde og forstående. Det har virkelig hjulpet mig meget både fysisk og psykisk"