WHO European Healthy Cities Network

Frederiksberg er medlem af European Healthy Cities network og har været det siden 2014. Der er i alt 85 medlemsbyer i Europa. Frederiksberg er en blandt fem danske byer, der er medlem. De andre er Horsen, København, Lolland og Fredericia. WHO European Healthy Cities Network er et internationalt netværk af byer i Europa, der har forpligtet sig særligt til at arbejde med WHOs strategi for sunde byer.  

Byerne forpligter sig til WHO’s europæiske “Healthy Cities Network” på grundlag af kriterier, der fornyes hvert femte år. I en fem års periode arbejdes med en række centrale temaer, og der lanceres en politisk erklæring og en række strategiske mål. Den nuværende fase løber fra 2019-2024. De strategiske fokusområder i denne fase bygger på FNs verdensmål og er: People, Places, Participation, Prosperity, Peace & Planet”.  Arbejdet med WHOs strategi er forankret i Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik. 

Læs mere om WHO European Healthy City network

Frederiksberg Kommune deltager desuden aktivt i det danske Sund By netværk, som er en national organisation under det Europæiske WHO netværk. Gennem Sund By Netværket sikrer vi os, at vi er orienteret om hvad der sker på sundhedsområdet rundt omkring i Danmark, samtidig med at vi lader os inspirere af andre kommuners arbejde med sundhed og forebyggelse. 

 

Read more in Frederiksberg as a member of the WHO European Healthy Cities Network

WHO logo