Sundt byliv

Byens indretning og bynaturen har stor betydning for, hvordan vi lever livet i byen. Det styrker både borgernes fysiske og mentale sundhed, hvis der findes byrum, hvor man kan være fysisk aktiv, byrum hvor man kan mødes, og byrum hvor man kan fordybe sig og være i ro.

Frederiksberg er Nordeuropas tættest befolkede kommune. Det giver særlige muligheder og udfordringer for borgernes liv i byen. Vi skal tænke helhedsorienteret og kreativt for at udnytte pladsen, så vi kan skabe små og store, fleksible og multifunktionelle byrum på få kvadratmeter. Idrætsfaciliteter, motions- og legepladser styrker borgernes fysiske aktivitet i hverdagen. De få kvadratmeter giver korte afstande til begivenheder og tilbud. Arrangementer i byrummet har potentiale til at skabe møder mellem borgere, der kan styrke fællesskaber på tværs af generationer, etnicitet eller andre skel.

De korte afstande styrker også muligheden for, at borgerne let kan bevæge sig fra sted til sted på gåben eller cykel. Også mindre mobile borgere har bedre mulighed for at bruge byen, hvis de har mulighed for at hvile sig på vejen.

En grønnere og renere by har betydning for borgernes sundhed. Støj- og luftforureningen, som især stammer fra biltrafikken, øger risikoen for luftvejslidelser og en lang række andre sygdomme.

Hvis borgerne let kan bevæge sig miljørigtigt fra sted til sted, har det derfor både betydning for miljøet og den enkeltes sundhed. Samtidig kan byudvikling og klimatilpasning styrke bynaturens mangfoldighed ved at etablere områder med vand og vegetation.

Derfor er vores mål

1. Alle skal have adgang til at bruge byens rum og faciliteter til motion, leg, rekreation og dyrkelse af fællesskaber
2. Flere skal være fysisk aktive i hverdagen, for eksempel gennem idræt eller aktiv transport såsom cykling
3. Byens miljø skal ikke skade menneskers sundhed. For eksempel skal der være mindre luft- og støjforurening i vores by.

Vi opnår vores mål ved at

  • Planlægge byen, dens infrastruktur og udearealer, så den understøtter alle borgeres muligheder for at være fysisk aktive i hverdagen og færdes i byen
  • Skabe let adgang til idrætsfaciliteter for alle byens borgere og udnytte kapaciteten optimalt
  • Give målrettet information om de lokale muligheder for at være fysisk aktiv, både om organiserede tilbud og anlæg i byrummet
  • Skabe endnu flere grønne, attraktive byrum og styrke bynaturen
  • Arbejde med klimatilpasning, miljøvenlig og sikker trafikafvikling samt øvrig reduktion af støj- , jord- og luftforurening

Fakta: Sådan står det til på Frederiksberg

  • Borgerne på Frederiksberg tager 79 procent af alle mindre ture på cykel eller til fods
  • 23 procent af de voksne på Frederiksberg er ikke tilstrækkeligt fysisk aktive
  • 70 procent af de voksne på Frederiksberg har meget stillesiddende tid og meget skærmtid på en typisk hverdag
  • 37 procent af alle boliger på Frederiksberg er støjbelastede. 3,3 procent er stærkt støjbelastede.

Gå til næste afsnit i Sundhedspolitik 2019-2011

Gå til forrige afsnit i Sundhedspolitik 2019-2011

Tilbage til "Om Sundhedspolitik 2019-2022"

Foto: Julie Murphy