Partnerskab om bedre sundhed og trivsel blandt unge

Herunder kan du læse om det Partnerskab, som Frederiksberg Kommune har indgået med 9 ud af 10 ungdomsuddannelser på Frederiksberg.

unge der taler sammen

Indhold

  Med partnerskabet med ungdomsuddannelserne ønsker vi at fastholde de unge i uddannelse og styrke de unges sundhed og trivsel. Vi arbejder systematisk med forebyggelse indenfor fire temaer – tobaks- og nikotinfrihed, alkohol og rusmidler, mental sundhed og seksuel sundhed.

  Hver ungdomsuddannelse laver en ny handleplan for hvert skoleår. Partnerskabet er overgået til vol. 2 og løber til og med udgangen af skoleåret 2023/2024.

  Følgende ungdomsuddannelser er med i partnerskabet om bedre sundhed og trivsel blandt unge:

  • Falkonergården Gymnasium og HF-Kursus
  • Frederiksberg HF-Kursus
  • Frederiksberg Gymnasium
  • TEC Frederiksberg
  • Frederiksberg VUC og STX
  • Niels Brock JTP Handelsgymnasiet
  • Niels Brock Innovationsgymnasiet
  • UC Diakonissestiftelsen
  • H.C. Ørsted Gymnasium

  Partnerskabskataloget 2021-2024 giver et indblik i, hvad vi sammen har opnået og kan opnå, når vi struktureret og målrettet arbejder sammen om unges sundhed og trivsel.

  Aktivitetskataloget "Bedre sundhed og trivsel blandt unge" giver et overblik over nogle af de forskellige indsatser, som Frederiksberg Kommune kan bidrage med i partnerskabet. Kataloget er vedhæftet nedenfor.

  Henvisningskataloget "Hjælp til unge på Frederiksberg" er en oversigt over diverse tilbud til unge og kan bruges som et redskab, så det er lettere at finde hjælp, som ligger uden for egne rammer. Kataloget er vedhæftet nedenfor.  

  Har du yderligere spørgsmål, eller vil du gerne bestille et katalog, kan du kontakte Bjørg Line Rasmussen på bjra04@frederiksberg.dk