Sundhedspolitik 2019-2022

Sundhedspolitik 2019-2022 er bygget op omkring 4 indsatsområder med 14 ambitiøse mål

  • Sundt Bylivder handler om byens rum som omdrejningspunkt for fysisk udfoldelse og mental trivsel, men også miljø, luftforurening og klimatilpasning.
  • Sundhed for alle, der handler om at sikre, at alle har de samme muligheder for at leve et sundt liv, og at der skal være større lighed i sundhedstilstanden på tværs af sociale og økonomiske forskelle.
  • Børn og unges sundhed, der handler om at skabe gode rammer for børn og unges sundhed.
  • Robuste fællesskaber og mental sundhed, der handler om, hvordan vi kan gøre det nemmere for borgerne på Frederiksberg at gøre noget aktivt og meningsfuldt sammen med andre. Sundhed er meget mere end fravær af sygdom, og menneskers fysiske og mentale sundhed hænger tæt sammen. Mental sundhed handler om at trives i sin hverdag og være tilfreds med livet.

Bag om sundhedspolitikken

Hvert fjerde år laves en ny sundhedspolitik på Frederiksberg i samarbejde med byens aktører og borgere. Hvert år vedtages handleplaner for at nå målene i Sundhedspolitikken i alle kommunens fagudvalg. Hvis du har ideer og kommentarer til, hvordan vi kan nå målene, så skriv til Sundhedscentret via sikker post eller ring til os på 38 21 54 00.

Læs hele Sundhedspolitik 2019-2022 på hjemmesiden