Sundhed på Frederiksberg

Sunde borgere er afgørende for en høj livskvalitet på Frederiksberg – og det har vi.

Derfor er vi også i 2014 blevet en af kun tre WHO Healthy Cities i Danmark. I kommunens sundhedspolitik kan du læse, hvordan vi arbejder for at give borgerne på Frederiksberg et længere liv med flere gode leveår.

De fleste borgere på Frederiksberg er sunde og trives godt. I vores sundhedsprofil fra 2013 kan vi se, at Frederiksberg er blevet sundere siden sidste sundhedsprofil. Men der er fortsat sundhedsudfordringer, som kommunen har et medansvar for at håndtere.

Der skal skabes bedre tilbud til borgere, som har både psykisk og kronisk sygdom. Derfor arbejder vi aktivt på at skabe et et godt tværgående samarbejde mellem Sundhedscentret, Socialpsykiatrien og Psykiatrisk Center.

Vi har arbejder også med borgernes sundhed via samskabelse og samarbejde på tværs.   

Læs også om Sund Frederiksberg og Forebyggelsesområdet på Frederiksberg Sundhedscenter 

Du kan også finde alle Frederiksbergs sundhedstilbud til borgerne på sundhed.dk