Om Sund Frederiksberg

Frederiksberg bugner af gode, spændende og sjove sundhedstilbud til borgerne. Vi har også nogle fantastiske fysiske rammer, der indbyder til leg og bevægelse og danner baggrund for alle mulige forskellige måder at være sammen på.

Ambitionen med Sund Frederiksberg er, at skabe en fælles platform for formidling af tilbud og aktiviteter til byens borgere. Du kan følge med her på hjemmesiden, via vores nyhedsbrev, eller på facebook.  

Det er Frederiksberg Sundhedscenter, der står bag Sund Frederiksberg. På Sund Frederiksberg kan du således løbende finde informationer om tilbud, kurser og arrangementer i Frederiksberg Sundhedscenter.

Hvordan kommer en nyhed på Sund Frederiksberg?

Har du en nyhed om sundhed på Frederiksberg, som du tænker, kan have interessere brugerne på siden, så skriv til sundhedscentret via sikker post. Herefter vurderer redaktionen, om den falder indenfor sidens formål. Mailen skal indeholde tekst til nyheden, samt billede og link til hvor man kan læse mere.

I udvælgelsen af nyheder til Sund Frederiksberg, læner vi os op af WHOs brede sundhedsbegreb. I det brede sundhedsbegreb vægtes ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse men også livskvalitet eller det, der i WHO’s oprindelige sundhedsdefinition handlede om psykisk og socialt velbefindende. Det brede sundhedsbegreb sætter fokus på de processer og forhold, der skaber, udvikler og fastholder sundhed hos det enkelte menneske, i grupper og/eller i samfundet. Borgerinddragelse, hverdagsliv, politiske rammer og forudsætninger for at kunne leve et sundt liv samt tværsektorielt samarbejde er centrale elementer i det brede sundhedsbegreb.

Eksempler på aktiviteter der falder indenfor sidens formål kunne være: Åbning af en ny legeplads på Frederiksberg, borgermøde om en ny cykelsti, genbrugsworkshop i det lokal forsamlingshus, temaften om unge og rusmidler, alkoholrådgivning, nyt fodboldhold, spiseklubber eller besøgsvenner. 

Sund Frederiksberg er ikke en side, der promoverer kommercielle interesser.