Sundhedscentret søger 2 forløbskoordinatorer

Er du en af vores nye forløbskoordinatorer i Forebyggelsesområdet?


Frederiksberg Kommune har fokus på at gøre en særlig indsats målrettet borgere med kronisk sygdom. Vi oplever et stigende antal henvisninger fra egen læge og hospitaler til vores tilbud i Sundhedscentret. Og det er i stigende grad borgere med komplekse problemstillinger og flere sygdomme.

billede af Sundhedscentret

Vi søger to forløbskoordinatorer med særligt ansvar for forløbsprogrammet for henholdsvis diabetes og KOL samt den løbende udvikling og justering af indsatsen, så den matcher borgernes behov og motivation. Vi har fokus på at tilrettelægge forløbene med udgangspunkt i viden om, hvad der virker i forhold til at fremme sundhed og forebygge forværring af borgerens kroniske sygdom. Du må gerne i din ansøgning tilkendegive hvilken en af stillingerne, du kunne være særlig interesseret i.

Vi får i stigende grad henvisninger på borgere med flere kroniske sygdomme, som kræver koordinering på tværs. Vi ønsker to koordinatorer, der er fleksible i opgaveløsningen på tværs af forløbsprogrammerne.

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job på en dynamisk og mangfoldig arbejdsplads, hvor du bliver en del af vores forebyggelsesafdeling med 45 medarbejdere. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med de øvrige forløbskoordinatorer, specialkonsulenten i fysisk aktivitet, rygestopkoordinatoren samt vores kliniske diætister.

Din arbejdsplads bliver Forebyggelsesområdet i Frederiksberg Sundhedscenter, og til dagligt vil du referere til lederen af Forebyggelsesområdet. Tiltrædelse 15. juni 2020 eller snarest muligt.

Dine opgaver som forløbskoordinator bliver at:

 • Afholde indledende afklarende samtaler med borgere
 • Planlægge og koordinere forløb i Sundhedscentret sammen med borgeren
 • Planlægge og afholde kursus og træningsforløb 4-5 gange årligt Bidrage med faglig sparring til ansatte i Sundheds- og Omsorgsområdet
 • Deltage i udvikling i forhold til kronisk sygdom samt løbende deltagelse i projekter og forskning
 • Registrering og dokumentation i omsorgssystem og dataark
 • Bidrage til kommunikation med egen læge i forbindelse med henvisning af borgere.

Din profil

 • Sygeplejefaglig baggrund med flere års erfaring inden for KOL eller diabetesområdet og erfaring fra arbejdet med forløbsprogrammer
 • Det vil være en fordel med erfaring fra udviklingsprojekter eller projektledelse
 • Bred viden om sundhedsfremme og forebyggelse generelt
 • Teamplayer - med fokus på samarbejdet i teamet om at løse den fælles opgave
 • Har god viden om sundhedspædagogiske metoder og stor erfaring fra praksis med undervisning på hold såvel som individuelle samtaler
 • Serviceminded og imødekommende overfor borgerne og deres behov
 • Udadvendt, netværksdannende og innovativ i din måde at løse opgaver på
 • God formidler skriftligt såvel som mundtligt – herunder også gode IT kundskaber

Praktiske informationer

Ansøgningsfrist 6. maj 2020 kl. 09:00. 1. ansættelsessamtale foregår d. 11. maj og 2. samtale d. 12. maj.

Stillingerne er på 28 timer om ugen. Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår efter principperne for lokal løndannelse og i henhold til aftale med den forhandlingsberettigede organisation og Frederiksberg Kommune.

Søg stillingen elektronisk

Yderligere spørgsmål

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Leder af Forebyggelsesområdet Addie Just Frederiksen  på telefon nummer 2898 5404.

Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.


Vi er en moderne kommune, der betjener knap 104.000 borgere. Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.