Frederiksberg Sundhedscenter genåbner gradvist

Frederiksberg Sundhedscenter tilbyder nu igen indledende, afklarende samtaler til en del af de borgere, der er henvist fra egen læge på grund af kronisk sygdom.

tegning af Sundhedscentret

Det gælder i særlig grad borgere, som er henvist med ny-diagnosticeret type 2 diabetes eller kræft samt borgere, der taber sig uplanlagt og er i en akut ernæringsrisiko. Alle indsatser vil blive tilrettelagt efter Sundhedstyrelsens retningslinjer, så risiko for smittespredning af Coronavirus minimeres 

Borgere med psykisk sygdom, og borgere, der på grund af deres kroniske sygdom er under stort psykisk pres, har desuden mulighed for få vejledning og støtte via telefonsamtaler. 

Hvis Sundhedscentret vurderer, at du falder ind under et af de ovenstående kriterier, vil du blive kontaktet enten på telefon eller via en indkaldelse i e-boks.

Da situationen omkring Coronavirus udvikler sig dag for dag, vil Sundhedscentrets gradvise åbning af tilbud også udvikle sig løbende. Du kan følge med i den gradvise åbning af Sundhedscentrets tilbud her på hjemmesiden.

Har du spørgsmål til den gradvise genåbning af Frederiksberg Sundhedscenter, kan du ringe til receptionen i Sundhedscentret på telefonnummer 38 21 54 00.