Netværksgruppe for kræftramte

Netværksgruppen for kræftramte har til formål at tilbyde et fællesskab og derigennem give dig mulighed for at tale med nogle mennesker, der forstår, hvad det er du gennemgår eller har gennemgået. Der bliver givet mulighed for at få talt om alt det, der kan være svært at tale med f.eks. sine pårørende om, måske fordi man er bange for at gøre dem kede af det, eller fordi man oplever, at de ikke kan forstå ens oplevelser.

Hvad kan du få hjælp til?
Gruppen vil have fokus på at dele erfaringer og arbejde med de områder, som er særligt relevante for jer. I gruppen deltager kræftkoordinator Anne Friis og krisepsykolog Joel Boukris. De vil samarbejde med dig og de andre deltagere om at få et relevant udbytte og ligeledes byde ind med viden og erfaringer.
Gruppen mødes 6 gange i 2 timer ad gangen


Sted
Netværksgruppen afholdes i Frederiksberg Sundhedscenter.


Tilmeld dig kurset
For spørgsmål eller tilmelding, så kontakt enten: 
kræftkoordinator på 28985411 eller 
krisepsykolog på 28985452.
Du er også velkommen til at skrive til sundhedscenteret via sikker post.