Lær at tackle hverdagen som pårørende

At være pårørende til et menneske med sygdom kan opleves følelsesmæssigt, psykisk og praktisk krævende, og nogle oplever at stå meget alene med ansvaret for den syge. Lær at tackle hverdagen som pårørende er et kursustilbud til dig, som er pårørende til en person med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse, og som ønsker hjælp til at håndtere dine udfordringer.

Hvad kan du få hjælp til?
På kurset får du inspiration og redskaber til at tackle de problemer og udfordringer, som mange pårørende oplever. Det kan eksempelvis være dårlig samvittighed, manglende overskud, følelsen af isolation og erfaringer fra samarbejdet med social- og sundhedsvæsnet. Emnerne på kurset er aktuelle for pårørende, uanset hvilke sygdomme deres nærmeste har. Og som pårørende bestemmer du selv, hvad du vil bidrage med. Hvis du kun vil lytte, kan du nøjes med det.
Kurset veksler mellem oplæg fra instruktørerne, øvelser og erfaringsudveksling. Der er fokus på, at du får og afprøver værktøjer til selvhjælp, som du kan bruge efter kurset.


Underviserne er selv pårørende og derfor kender både undervisere og medkursister til, hvordan det føles, når sygdom ændrer ens hverdag. Kurset foregår i et fortroligt rum, hvor deltagere og instruktører har tavshedspligt.
Instruktørerne har gennemført en uddannelse og er godkendt til at lede kurset.

Tid og sted
Kurset består af syv mødegange af to en halv times varighed. I mødes typisk 12-16 deltagere en gang om ugen. Kurset afholdes i Frederiksberg Sundhedscenter.

Du kan se datoerne for næste kursus i kalenderen.

Tilmelding
Du kan kontakte vores kursuskoordinator på telefon 28 98 54 11, eller skrive via sikker post.