Forord

Du står nu med Frederiksberg Kommunes sundhedspolitik i hånden. I den kan du læse, hvordan vi i Frederiksberg Kommune arbejder med at gøre Frederiksberg til et endnu bedre sted af bo, blandt andet ved at skabe rammer, der gør det let for dig som borger at træffe sunde valg.

Frederiksberg har store grønne områder og parker side om side med byliv og trafik. Der er legepladser, hvor børnene kan more sig og udvikle sig motorisk, og bænke hvor ældre og gangbesværede kan mødes og få et hvil. Der er parker til løb og motion, og grønne åndehuller til fordybelse og fællesskab. Med andre ord: Frederiksberg er en by, som indbyder til oplevelser, fællesskab, bevægelse og samvær på tværs af generationer. Alt sammen vigtige elementer i et sundt liv. 

Frederiksberg er medlem af WHOs europæiske Healthy City netværk. Det er vi blandt andet fordi vi er en by med sunde fysiske rammer, fordi vi har skabt gode rammer på skoler og i institutioner, og fordi vi tilbyder den rette hjælp og støtte, hvis du eller din familie bliver syg og har brug for hjælp. Med denne sundhedspolitik har vi sat nogle ambitiøse mål op for, hvad vi skal arbejde med indtil 2022, for at Frederiksberg kan blive et endnu bedre sted at bo.

Målene og Frederiksberg Kommunes sundhedspolitik er skabt i tæt dialog med byens borgere. Vi vil gerne takke alle, der har bidraget. I har sat jeres aftryk på de næste sider. Vi glæder os til at gøre sundhedspolitikken til virkelighed sammen med jer og alle byens borgere.

 
Jørgen Glenthøj
Borgmester

Flemming Brank
Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget


Gå til næste afsnit i Sundhedspolitik 2019-2022 

Tilbage til "Om Sundhedspolitik 2019-2022"