Diabeteskursus og -træning

tegning af diabetesundervisning

På Diabeteskursus og - træning får du viden, praktiske redskaber og inspiration til mad og motion. Du får også indsigt i diabetes, den medicinske behandling og forebyggelse af senkomplikationer ved diabetes. På kurset kan du udveksle erfaringer med andre med diabetes og stille spørgsmål til de sundhedsprofessionelle. Du er velkommen til at tage en pårørende med.

Kursus
På kurset møder du en række sundhedsprofessionelle, som præsenterer dig for emner, som er relateret til diabetes. Undervisningen varetages af en diætist, en sygeplejerske, en læge, en fodterapeut, en fysioterapeut og en motionsvejleder.


Der er undervisning 1 gang om ugen af cirka 2 timers varighed.


Træning
Træningen varetages af fysioterapeuter, der arbejder med træning målrettet dig med diabetes.

Fysioterapeuterne vurderer og vejleder dig individuelt med hensyn til eventuelle skader eller øvrige sygdomme. Træningen består af både konditions- og styrketræning, og der er fokus på, at motion skal være sjovt, fællesskabsskabende og godt for dit mentale helbred. Træningsprogrammet består af en bred variation af motionsformer, som kan inspirere dig til, hvilken motion du vil lave efter forløbet. 

Der er fysisk træning 1 gang om ugen af 1 times varighed.


Tid og sted
Diabeteskursus- og -træningsforløb udbydes flere gange om året. Undervisning og træning foregår i Frederiksberg Sundhedscenter.

Se i kalenderen hvornår det næste kursus er.

Tilmelding
Hvis du gerne vil deltage i diabeteskursus og -træning, kan du bede din læge om en henvisning.


Kontakt diabeteskoordinatoren
Du kan kontakte vores diabeteskoordinator på telefon 28 98 54 08, eller skrive via sikker post.

Diabetes træning og kursus
02:24