Borgerne siger

Frederiksberg Sundhedscenter laver løbende brugertilfredshedsundersøgelser. 
Siden januar 2019 har 91,3 % af borgerne været meget tilfredse, 7,1 % og de resterende 1,6% har svaret henholdsvis hverken/eller, tilfreds og meget utilfreds.

Borgerne udtaler blandt andet:

"Jeg blev mødt med forståelse, medfølelse samt faglighed"

"Blev hjulpet til det, jeg ikke troede var muligt. Jeg var aldrig kommet så langt på egen hånd"

”Alle er bare så søde og forstående. Det har virkelig hjulpet mig meget både fysisk og psykisk"

"Særdeles empatisk, lyttende og professionel vejledning"