Ungdomsliv

Frederiksberg Sundhedscenter har en række tilbud rettet mod 8.-10. klassetrin og ungdomsuddannelser, som omfavner temaerne ungdomsliv, tobak, alkohol, stoffer og festkultur.

Sundhedscentret tilbyder elever i 8. -10. klasse et forebyggende besøg om rygning, alkohol og andre rusmidler, eller hjælp til at afholde forældre-elev-aften om fester, alkohol, rygning og evt. andre rusmidler.

På ungdomsuddannelserne arrangerer Frederiksberg Sundhedscenter rygestopevents efterfulgt af et rygestopkursus til de unge.

Find også inspiration til arbejdet med ungdomsliv i undervisningen her på siden.

Læs også om de øvrige forebyggelsestilbud til skoler og klubber i Frederiksberg Kommune i vedhæftningen nedenfor.