Tilbud til ungdomsuddannelserne

Ungdomsuddannelserne på Frederiksberg tilbydes en gratis rygestopevent efterfulgt af et gratis rygestopkursus til de unge.

Sundhedsformidlere uddannet af Kræftens Bekæmpelse afholder en gratis rygestopevent på skolen. Formålet med rygestopeventen er at tale med unge om rygning, at få dem til at tænke over deres rygevaner og på sigt motivere dem til rygestop. Der vil være øvelser og aktiviteter, der udfordrer elevernes rygning og sundhedsformidlerne vil introducere app’en XHALE, som er en gratis hjælp til unge, som vil kvitte eller skære ned på smøgerne. Derudover vil sundhedsformidlerne tilbyde unge med interesse i rygestoprådgivning et gratis rygestopkursus.

En uddannet rygestoprådgiver fra Sundhedscentret vil varetage det gratis rygestopkursus for unge, som vil finde sted på skolen.

Rygestopeventen afholdes typisk i frikvartererne i skolens gård, aula, gymnastiksal el. lign. Men de kan også afholdes på temadage eller på ”torvedage”.

Kontakt Frederiksberg Sundhedscenter:

Skriv til Sundhedscentret via sikker post