Partnerskab om bedre sundhed og trivsel blandt unge

Frederiksberg Kommune har et samarbejde med 8 ud af 10 ungdomsuddannelser på Frederiksberg i et partnerskab om bedre sundhed og trivsel blandt unge. 

Med partnerskabet med ungdomsuddannelserne ønsker vi at fastholde de unge i uddannelse og styrke de unges sundhed og trivsel. Vi arbejder systematisk over en treårig periode med forebyggelse indenfor fire temaer - røgfrihed, alkohol og rusmidler, mental sundhed og seksuel sundhed

Hver ungdomsuddannelse laver en ny handleplan for hvert skoleår i projektets treårige perioede. Projektet løber til og med udgangen af skoleåret 2020/2021.

Følgende ungdomsuddannelser er med i partneskabet om bedre sundhed og trivsel blandt unge:

  • Falkonergården Gymnasium og HF-Kursus
  • Frederiksberg HF-Kursus
  • Frederiksberg Gymnasium
  • TEC
  • Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg
  • Niels Brock JTP Handelsgymnasiet
  • Niels Brock Innovationsgymnasiet
  • UC Diakonissestiftelsen

Aktivitetskataloget Bedre sundhed og trivsel blandt unge giver et overblik over de forskellige tilbud, som Frederiksberg Kommune kan bidrage med i partnerskabet. (Se aktivitetskataloget i vedhæftningen nedenfor).

Henvisningskataloget Hjælp til unge på Frederiksberg er en oversigt over diverse tilbud til unge og kan bruges som et redskab, så det er lettere at finde hjælp, som ligger uden for egne rammer. (Se henvisningskataloget i vedhæftningen nedenfor).

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte projektleder Denice Rohardt Haga på deha02@frederiksberg.dk