Tilbud til 8. - 10. klassetrin

Forebyggende besøg om rygning eller alkohol og andre rusmidler

Et klassebesøg med fokus på forebyggelse gennem dialog, oplysning og inddragende øvelser, som er i øjenhøjde med de unge. Eksempler på temaer er gruppepres, flertalsmisforståelser og sundhedskonsekvenser af rygning, alkohol- og/eller hashbrug. Ved det forebyggende besøg er der også mulighed for, at de unge kan få individuel vejledning og støtte, som tager udgangspunkt i deres eget liv ’her og nu’.

Besøget afholdes i den enkelte klasse over et modul.

Forældre-elev-aften om fester, alkohol, rygning og evt. andre rusmidler

Dialogmøde mellem elever og forældre om fester og ungdomsliv. Formålet er at fremme en åben og positiv dialog på tværs af generationer og høre hinandens holdninger og erfaringer. Der tages udgangspunkt i en række spørgsmål og dilemmaer, som kan relateres til at være ung eller forælder til en ung.

Kontakt Frederiksberg Sundhedscenter:

Skriv til Sundhedscentret via sikker post

 

Læs også om de øvrige forebyggelsestilbud til skoler og klubber i Frederiksberg Kommune i