Seniorsamtaler

 

Seniorsamtale – et forebyggende hjemmebesøg

En seniorsamtale er en samtale med en sundhedsrådgiver, hvor du har mulighed for at tale om, hvordan du har det og om din aktuelle livssituation. Det kan fx være, at du har

  • oplevet ændringer i dit helbred eller din trivsel, som du ønsker at drøfte
  • mistet en du holdt af
  • et ønske om at komme mere ud blandt andre mennesker

Vi kan hjælpe dig med afklaring på dine spørgsmål, samt vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, der findes i kommunen, som kan være relevante for dig.

Alle borgere i Frederiksberg Kommune, der er fyldt 65 år, kan få tilbudt en seniorsamtale.

Du får automatisk tilbudt en seniorsamtale, det år du fylder 75 år. Fra det år du fylder 80 år, vil du årligt blive tilbudt en samtale. Skulle du ønske et besøg fra os i den mellemliggende periode, er du altid velkommen til at kontakte os og aftale en tid. Tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg er nærmere beskrevet i Servicelovens §79.

Kontakt sundhedsrådgiverne

Ring til sundhedsrådgiverne på telefonnummer 38 21 54 00 eller skriv til Sundhedscentret via sikker post

Læs også om faldforebyggelse