Forebyggelse af klamydia

Klamydia er en meget almindelig sexsygdom i Danmark. Klamydiabakterien smitter let og spredes derfor hurtigt. Det er kun halvdelen af dem, der er smittet med klamydia, der får symptomer. Den anden halvdel kan ikke mærke, at de er smittet. Du kan altså sagtens være smittet eller smitte andre med klamydia uden at vide det.

Hvert år i uge 37 sendes der et brev til samtlige 16-23- årige i Frederiksberg Kommune med oplysning om klamydia og testmetoder samt en opfordring til at lade sig teste, hvis man har haft usikker sex.

Læs mere om klamydia og bestil et gratis testsæt