Hvordan behandles min ansøgning?

Din ansøgning vil efter ansøgningsfristen blive vurderet og prioriteret ud fra følgende kriterier:

  • Borgere der ikke tidligere har været med
  • Borgere med størst behov, ud fra en individuel faglig vurdering

Det er altså alene pensionistrejse for hukommelsessvækkede hvor der er tale om ”først til mølle”- princippet

Der er plads til 30 deltagere på hver rejse, dog kun 20 deltagere på rejse for hukommelsessvækkede

Der er et begrænset antal pladser til ansøgere med rollator på hver rejse

Der oprettes ventelister til alle rejserne, såfremt der er flere ansøgere end der er plads til

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen, vil blive skrevet på ventelisten til det/de ønskede rejsemål indtil 14 dage før rejsen bliver afholdt

Hvis du bliver godkendt til en rejse, vil du i godkendelsesbrevet blive inviteret til et informationsmøde ca. 1-2  uger før afrejsen