Hvad hvis jeg bliver forhindret i at deltage?

  • Hvis du bliver syg eller på anden måde forhindret i at deltage i ferierejsen, bedes du snarest give Sundhedscenteret besked 
  • Betaling af rejsen er bindende. I tilfælde af sygdom, refunderes rejsens udgift mod forevisning af lægeerklæring. Udgift til lægeerklæring betaler du selv 
  • Bliver du syg på selve rejsen, får du ikke pengene retur
  • Bliver du syg eller indlagt på rejsen og derfor ikke kan tage hjem sammen med de øvrige rejsende, skal du selv arrangere og betale for hjemtransporten