Træningsvenner - Et motionstilbud for dig, der er motionsuvant eller psykisk sårbar

Har du mod på at igangsætte eller fortsætte en aktiv hverdag med motion og bevægelse? Og har du været tilknyttet et tilbud i Frederiksberg Sundhedscenter eller psykiatrien? Så har du mulighed for at få en træningsven.

Det er gratis at have en Træningsven, men der kan være udgifter hvis du på sigt vil indmeldes i foreksempel en idrætsforening eller et træningscenter. Skulle det blive nødvendigt, har du dog mulighed for at søge økonomisk støtte til det første kontingent.

Hvem er træningsvennerne?

Træningsvennerne er frivillige i alle aldre med vidt forskellige baggrunde. Ens for dem alle, er at de har lyst til at støtte et andet menneske til en aktiv hverdag. Træningsvennerne fungerer ikke som sundhedsfaglige eksperter, men som en støtteperson, der deler ønsket om en mere aktiv hverdag.

Træningsvenner er et samarbejdsprojekt mellem DGI Storkøbenhavn og Frederiksberg Kommune.

Vil du høre mere?

Så skriv eller ring til Sidse Nikoline Stavad, Tlf.: 21 18 23 17, E-mail: Sidse.Nikoline.Stavad@dgi.dk 

....Eller se filmen hvor Klaus fortæller hvad han får ud af at have en træningsven - og Susie fortæller hvorfor hun er frivillig træningsven.