Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Det er nu muligt for praktiserende læger på Frederiksberg at henvise direkte til psykologisk rådgivning og udredning i kommunalt regi. Målgruppen er børn og unge mellem 0-18 år, som udviser symptomer på mistrivsel i form af fx hovedpine, mavepine og søvnbesvær (funktionelle lidelser) samt angst og depression – og hvor der efter undersøgelse, ikke findes tegn på somatisk sygdom.

Henvisningen sendes til Fællesrådgivningen for Børn og Unge (FBU), som er en tværfaglig rådgivningsenhed i kommunen, der primært samarbejder med skoler og daginstitutioner om børns og unges trivsel, udvikling og læring. Målet er, at der maximalt går 14 dage fra lægen – med forældrenes godkendelse – har henvist barnet, til familien tilbydes en vurderende og rådgivende samtale i FBU. FBU orienterer efterfølgende lægen om, hvad der er vurderet, og om barnet tilbydes indsats v/FBU, er viderehenvist til anden indsats eller lignende.

Se vedhæftede filer