Kontaktpersoner

Kontaktpersoner almen praksis

Praksiskonsulent Hans Mikkelsen (somatik), tlf: 38 88 11 87

Praksiskonsulent Ken Nielsen, tlf: 35370065

Læger i det Kommunale Lægelige Udvalg (KLU):

Praktiserende læge og formand for PLO-Frederiksberg, Malene Graa

Praktiserende læge Mathias Gräsbeck

Frederiksberg Kommune

Samordningsleder, Henrik Tafdrup, heta01@frederiksberg.dk tlf: 2898 5422

Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering

Leder, Lene Holst Merrild, leme01@frederiksberg.dk, tlf: 2898 0183

Læge, Jesper Gerner Jacobsen, jeja09@frederiksberg.dk, tlf: 3816 4361