Hjemmepleje og plejecentre

Hjemmehjælp

Borgeren kan få hjemmehjælp, hvis hun/han er handicappet, ældre eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, de havde tidligere. Hvis borgeren vurderes at have et genoptræningspotentiale vil hjælpen i udgangspunkt blive tilrettelagt som hverdagsrehabilitering, så de igen får mulighed for at varetage opgaverne i hverdagen.

Frederiksberg kommune visiterer til hjemmehjælp og hjælpemidler, samt bevilger aflastning i hjemmet og på midlertidige døgnophold, flextrafik og foretager hørevejledning mm.

Kontakt Visitationsenheden

Hjælpemiddelcentret 

Ndr. Fasanvej 57, vej 8, indgang 13 

2000 Frederiksberg 

Telefon: 38 21 50 20, man-torsdag Kl.. 9 – 15 og fredag 9-13. 

Personlig henvendelse: Alle dage ml. kl. 10-14.

Yderlige oplysninger:

Læs om hjemmehjælp på Frederiksberg Kommunes hjemmeside

Læs om hjemmeplejen på sundhed.dk

 

Plejecentre i Frederiksberg Kommune