Hjælpemidler

Hvis borgeren har en varig funktionsnedsættelse, kan borgeren søge om hjælpemidler ved Frederiksberg kommunes Visitation og hjælpemidler. Borgeren skal søge, inden de anskaffer sig hjælpemidlet. Hvis for hjælpemidler er midlertidigt, skal de henvende sig på hospitalet på den afdeling hvor de sidst er behandlet for den midlertidige funktionsnedsættelse.

Frederiksberg kommune visiterer til hjemmehjælp og hjælpemidler, samt bevilger aflastning i hjemmet og på midlertidige døgnophold, flextrafik og foretager hørevejledning mm.

Kontakt Visitationsenheden

Hjælpemiddelcentret 

Ndr. Fasanvej 57, vej 8, indgang 13 

2000 Frederiksberg 

Telefon: 38 21 50 20, man-torsdag Kl.. 9 – 15 og fredag 9-13. 

Personlig henvendelse: Alle dage ml. kl. 10-14.

Yderligere oplysninger:

https://www.frederiksberg.dk/borger/omsorg-og-stotte/hjaelp-og-tilbud-i-hverdagen/hjaelpemidler