Flygtninge

Tildeling af læge og helbredsmæssig vurdering. Samarbejdsmodel

Der er udarbejdet en samarbejdsmodel mellem Frederiksberg Kommune og praktiserende læger på Frederiksberg om tildeling af læge og helbredsmæssig vurdering af nyankommne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Den del af samarbejdsmodellen der vedrører en solidarisk fordeling af flygtninge hos alle læger, herunder de læger, der har lukket for patientoptag, afventer endelig godkendelse af PLO og Region Hovedstaden. Pt. er det derfor alene læger, der har åbent for patientoptag, der tildeles flygtninge.  De beskrevne arbejdsgange i samarbejdsaftalen er hermed pt gældende for de læger, der har åbent for patientoptag.

Se samarbejdsaftalen i vedhæftningen nedenfor.

Smitsomme sygdomme og vaccinationer

Ud over samarbejdsmodellen, finder du i nedenstånde vedhæftninger et notat med henvisninger til centrale dokumenter fra SST og SSI om smitsomme sygdomme og veccinationer.

Behandlingstilbud til flygtninge med traumer mv.

Dignity – Dansk institut mod tortur

Oasis - behandling og rådgivning for flygtninge

Psykiatrisk Center Ballerup - Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri   

Se i øvrigt en samlet oversigt over tilbud på http://www.traume.dk/region_hovedstaden

Åben rådgivning til flygtninge

Frederiksberg Kommune tilbyder en gang om ugen ”Åben Rådgivning” for flygtninge. 

Rådgivningen finder sted på Hovedbiblioteket - Falkoner Pl. 3, 2000 Frederiksberg hver onsdag kl. 14:00-16:00 (forbehold for helligdage og ferie).  

I Åben Rådgivning kan man få vejledning om blandt andet enkeltydelser til fysioterapi, medicin og lignende, generelle råd og vejledning, læse og forstå breve, oprettelse af NemID, oprettelse af Netbank, oprettelse af Digital Post.

Yderligere oplysninger:

Mette Kunika Pfeiffer - Mail: mepf01@frederiksberg.dk - tlf.: 3821 5882 eller 

Linda Ahmed Ziade - Mail: lizi01@frederiksberg.dk - tlf.: 2898 5883

Aktiviteter for flygtninge og indvandrere

På Frederiksberg findes en række tilbud om aktiviteter, målrettet flygtninge og indvandrere, hvoraf de fleste foregår i regi af lokale frivillige andre i samarbejde med fx Røde Kors eller Dansk Flygtningehjælp. Bemærk at nedenstående liste er opdelt i tilbud rettet mod flygtninge og tilbud rettet mod den bredere integration.

Se nedenstående vedhæftning for aktiviteter til flygtninge og indvandrere på Frederiksberg