Flygtninge

Tildeling af læge og helbredsmæssig vurdering. Samarbejdsmodel

Der er udarbejdet en samarbejdsmodel mellem Frederiksberg Kommune og praktiserende læger på Frederiksberg om tildeling af læge og helbredsmæssig vurdering af nyankommne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Den del af samarbejdsmodellen der vedrører en solidarisk fordeling af flygtninge hos alle læger, herunder de læger, der har lukket for patientoptag, afventer endelig godkendelse af PLO og Region Hovedstaden. Pt. er det derfor alene læger, der har åbent for patientoptag, der tildeles flygtninge.  De beskrevne arbejdsgange i samarbejdsaftalen er hermed pt gældende for de læger, der har åbent for patientoptag.

Se samarbejdsaftalen i vedhæftningen nedenfor.

Smitsomme sygdomme og vaccinationer

Ud over samarbejdsmodellen, finder du i nedenstånde vedhæftninger et notat med henvisninger til centrale dokumenter fra SST og SSI om smitsomme sygdomme og veccinationer.

Åben rådgivning til flygtninge

Frederiksberg Kommune tilbyder en gang om ugen ”Åben Rådgivning” for flygtninge. 

Rådgivningen finder sted i Velkomstboligerne på Solbjerg - Søndre Fasanvej 16 hver torsdag kl. 14:00-16:00 (forbehold for helligdage og ferie) samt den sidste torsdag i måneden kl. 14:00-18:00.  

I Åben Rådgivning kan man få vejledning om blandt andet enkeltydelser til fysioterapi, medicin og lignende, generelle råd og vejledning, læse og forstå breve, oprettelse af NemID, oprettelse af Netbank, oprettelse af Digital Post.

Yderligere oplysninger:

Mette Kunika Pfeiffer - Mail: mepf01@frederiksberg.dk - tlf.: 3821 5882 eller 

Linda Ahmed Ziade - Mail: lizi01@frederiksberg.dk - tlf.: 3821 5881

Aktiviteter for flygtninge og invandrere

På Frederiksberg findes en række tilbud om aktiviteter, målrettet flygtninge og indvandrere, hvoraf de fleste foregår i regi af lokale frivillige andre i samarbejde med fx Røde Kors eller Dansk Flygtningehjælp. Bemærk at nedenstående liste er opdelt i tilbud rettet mod flygtninge og tilbud rettet mod den bredere integration.

Se nedenstående vedhæftning for aktiviteter til flygtninge og indvandrere på Frederiksberg