Ferieindberetning

Ferieindberetning/fravær fra klinikken

Besked til Sundhed.dk

Ferie lægges på Sundhed.dk. Klik på “Log på”, Log på med din sundhedsfaglige digitale signatur. Klik på “Praksis- og afregningsportalen”, Klik nederst på “Praksisoplysninger”. Klik på fanebladet “Fravær”. Indtast fraværsperioden og afslut med “Gem”.