Ferieindberetning

Ferieindberetning/fravær fra klinikken

Besked til Frederiksberg Kommune

Ferie eller andet fravær fra klinikken i mere end tre hverdage, meddeles kommunen på caresupport@frederiksberg.dk Beskeden skal sendes til Caresupport inden vores lukketid (mandag til torsdag kl. 16, fredag kl. 13) mindst én hverdag før klinikken holder lukket.

Dit fravær bliver herefter registreret og kommunens personale får så en pop-up meddelelse om fraværet, hvis de forsøger at sende en medicinbestilling eller i øvrigt korrespondere elektronisk med lægen. 

Besked til Sundhed.dk

Ferie lægges også på Sundhed.dk. Klik på “Log på”, Log på med din sundhedsfaglige digitale signatur. Klik på “Praksis- og afregningsportalen”, Klik nederst på “Praksisoplysninger”. Klik på fanebladet “Fravær”. Indtast fraværsperioden og afslut med “Gem”.