Alternativer til indlæggelse

Akutplads på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD)

Forespørgsel om plads rettes til visitationen (hverdage 08.00 - 15.30 på tlf: 3821 5035) . Se desuden vedhæftede instruktion nedenfor. 

Læs mere om FKD her

Udgående Sygeplejerske Team (UST)

Almen praksis kan kontakte UST alle dage direkte på tlf: 2751 5001 i tidsrummet 08.00 - 22.00. Se desuden vedhæftede instruktion nedenfor.

Læs mere om UST 

Subakutte ambulatorietider/kontakt til hospitalets speciallæger

Se kontaktinformation til afdelinger/speciallæger mm på sundhed.dk