Sundhedspolitik

Sundhedspolitik 2015-2018 er bygget op om fire indsatsområder med 11 ambitiøse mål:

Sundhed for alle,  der handler om at sikre, at alle har de samme muligheder for at leve et sundt liv, og at der skal være større lighed i sundhedstilstanden på tværs af sociale og økonomiske forskelle.

Fællesskaber, der handler om, hvordan de fællesskaber, vi deltager i, påvirker vores sundhed, og hvordan Frederiksberg kan arbejde for at styrke borgernes mentale sundhed og trivsel.

Familier, der handler om at skabe gode rammer for børn og unges sundhed.

Byrum, der handler om byens rum som omdrejningspunkt for fysisk udfoldelse og mental trivsel, men også miljø, luftforurening og klimatilpasning.

Se Sundhedspolitikken herunder eller bestil som publikation ved at skrive til Sundhedscentret via sikker post

Bag om sundhedspolitikken

Hvert fjerde år laves en ny sundhedspolitik på Frederiksberg i samarbejde med byens aktører og borgere. Hvert år vedtages handleplaner for at nå målene i Sundhedspolitikken i alle kommunens fagudvalg. Hvis du har ideer og kommentarer til, hvordan vi kan nå målene, så skriv Sundhedscentret via sikker post eller ring til os på 38 21 54 00.