Temamøder for pårørende

Er du pårørende til en person med kræft?

Kom og mød andre pårørende og få talt sammen om stort og småt i en hverdag med kræftsygdom. Måske kan du lære nyt og samtidig blive opmærksom på dine egne behov for hjælp.

Møderne er for pårørende, der i deres hverdag er tæt på et menneske med kræft. Hvert temamøde indledes med et oplæg, hvorefter der i mindre grupper er mulighed for at tale sammen og udveksle erfaringer. De fem møder er ikke tænkt som et samlet forløb, men alle er velkomne flere gange.


Temamøde: pårørende, pas godt på dig selv!

Mandage kl. 17-19 flg. datoer: 12/2, 16/4, 4/6, 1/10 og 3/12

Hvordan gør man det, når hverdagen udfordres af kræft?
Psykolog Camilla Hartvig Nielsen vil fortælle om følelser og reaktioner, når livet og hverdagen udfordres. Sygeplejerske Ane Hassani vil fortælle om, hvilken betydning sundhed og velvære kan have, når man får
brug for at passe på sig selv. Bagefter får du mulighed for at tale med andre pårørende om deres udfordringer og erfaringer. Vi runder af med en snak om, hvor man kan få hjælp og støtte.


Undervisere: Psykolog Camilla Hartvig Nielsen og sygeplejerske Ane Hassani, Center for Kræft og Sundhed
København

 

Temamøde: Hjælp, hvad skal jeg gøre - min kære (ægtefælle, mor/far, voksne datter/søn, ven/veninde, kollega/nabo) har kræft!


Mandage kl. 17-19 flg. datoer : 5/3, 14/5, 3/9 og 5/11


Pårørendes opgaver og roller ændres ofte under et sygdomsforløb. Måske er du ny i rollen som pårørende, og vil gerne vide, hvad du bedst kan gøre for den syge. Måske har du været pårørende gennem længere tid og har brug for at vide mere eller møde ligestillede. Rehabiliteringssygeplejerske fra Rigshospitalet vil fortælle om ændrede roller og opgaver, når man er tæt på en med kræft. Du vil høre om, hvor du kan få støtte, og hvordan du kan bruge det danske sundhedsvæsen. Og du får mulighed for at dele dine egne bekymringer og erfaringer.


Undervisere: Rehabiliteringssygeplejerske fra Rigshospitalet og sygeplejerske Ane Hassani, Center for
Kræft og Sundhed KøbenhavnSted og tilmelding


Møderne foregår i Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København N.
Du kan tilmelde dig på centrets hjemmeside: www.kraeftcenter-kbh.dk


Deltagerantal: Min. 6 og maks. 30 deltagere