Sundhedscentret søger projektleder

Fredertiksberg Kommunes Sundhedscenter søger engageret projektleder til et tværfagligt implementeringsprojekt samt uddannelseskoordination på sundheds- og omsorgsområdet.


Forebyggelsesområdet i Frederiksberg kommune søger en projektleder og uddannelseskoordinator 34 t. om ugen i perioden fra 1. februar 2019 – 31. august 2021.

Frederiksberg Kommune har i 2018-2021 fået satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen til implementering af en systematisk, koordineret tværfaglig ernæringsindsats målrettet underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab. Projektet går ud på at:

• Implementere et systematisk samarbejde om borgernes ernæring i et tværfagligt ernæringsteam bestående af ergoterapeut, klinisk diætist og tandplejer samt plejepersonale og ledelse 

• Styrke plejepersonalets kompetencer via bl.a. e-læring og praksisnære læringsforløb

• Udvikle og implementere arbejdsgange vedr. ernæring tilpasset det enkelte plejecenter

Vi har derfor brug for en stærk projektleder, som kan sikre, at projektet drives fremad i en hverdag, hvor andre vigtige opgaver også fylder hos plejepersonale og ledelse. Du skal kunne koordinere aftaler for det tværfaglige ernæringsteam, sikre at projektets mål bliver nået, og at tidsplan og budget overholdes. Som projektleder vil det desuden være din opgave at varetage dokumentation og evaluering af projektet samt løbende afrapportere til projektets styregruppe samt Sundhedsstyrelsen.

Udover at lede det tværfaglige ernæringsprojekt, vil du samtidig skulle varetage opgaven som uddannelseskoordinator på sundheds- og omsorgsområdet. Uddannelseskoordinatoren har ansvaret for at planlægge, udvikle og koordinere tværgående ledelsesmæssigt prioriterede kompetenceudviklingsforløb. Du vil skulle varetage følgende opgaver:

• Være med til at afklare behov for kompetenceudviklingstiltag inden for prioriterede områder

• Varetage praktisk planlægning og udvikling af kompetenceudviklingstiltag

• Opbygge relationer til relevante samarbejdspartnere og ressourcepersoner såvel internt som eksternt.

Om dig

• Du har en sundhedsfaglig baggrund med en relevant overbygning eller dokumenteret projektleder erfaring

• Du har erfaring med projektarbejde og trives med at have mange bolde i luften

• Du arbejder stukturet og er en stærk formidler i både skrift og tale

• Du er handlekraftig og fleksibel med stærke administrative kompetencer

• Du er tolerant og rummelig overfor pludseligt opståede udfordringer og søger løsninger i fællesskab med andre

Vi tilbyder

• En spændende og fagligt udfordrende stilling

• Mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt

• En spændende hverdag med mange dygtige kollegaer i et sundhedscenter med højt til loftet og et godt fællesskab

Ansættelse hurtigst muligt – senest 1. februar 2018 – 31. august 2021. Løn efter gældende overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Leder af Forebyggelsesområdet Addie Just, tlf. 2898 5404 eller Teamleder Irene Harboe Brandt, tlf. 2898 5416. Projektbeskrivelsen og stillingsbeskrivelse kan rekvireres samme sted. Ansøgningsfrist d. 7. december. Der afholdes samtaler d. 12. december og 14. december (2.samtale).

Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.

SØG STILLINGEN