Henvisningskoordinator i forebyggelsesområdet

Er du vores nye henvisningskoordinator i Forebyggelsesområdet?

Frederiksberg Kommune har fokus på at gøre en særlig indsats målrettet borgere med kronisk sygdom.  Vi oplever et stigende antal henvisninger fra egen læge og hospitaler til vores tilbud i Sundhedscentret. Og det er i stigende grad borgere med komplekse problemstillinger og flere sygdomme. Det kræver stort samarbejde på tværs i Sundhedscentret og faglig indsigt for, at borgeren henvises til det rette tilbud ”første gang”. Vores henvisningskoordinator har ansvaret for i samarbejde med koordinatorer, diætister og styringsenhed at sikre gode arbejdsgange.

Som henvisningskoordinator vil du få en særlig indsigt i vores omsorgssystem, og bliver afdelingens ambassadør på systemet. Herudover forventes du at få en central rolle i implementeringen af et nyt omsorgssystem, som vi overgår til 1. maj .

Derudover vil du blive involveret løbende i projekter relateret til borgere med kronisk sygdom. Aktuelt skal vi i gang med at implementere aktiviteter og indsatser relateret til kræftplan IV. Du skal være indstillet på og kunne deltage både som projektleder og projektmedarbejder.

Vi tilbyder et spændende, administrativt og udfordrende job på en dynamisk og mangfoldig arbejdsplads, hvor du bliver en del af vores forebyggelsesafdeling med 35 medarbejdere. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med forløbskoordinatorerne samt vores kliniske diætister. Din arbejdsplads bliver Forebyggelsesområdet i Frederiksberg Sundhedscenter, og til dagligt vil du referere til lederen af Forebyggelsesområdet. Tiltrædelse 1. marts 2018.

Dine opgaver som henvisningskoordinator bliver at:

 • Modtage henvisninger i den elektroniske postkasse, registrering og sagsbehandling herunder indhente yderligere relevante oplysninger fra fx læge
 • Medvirke til koordinere forløb, hvor flere sundhedsfaglige personer leverer ydelser
 • Registrering og dokumentation i omsorgssystem og dataark
 • Virke som afdelingens ambassadør på omsorgssystemet og deltage i implementeringen af et nyt
 • Bidrage til kommunikation med egen læge efter endt forløb i Sundhedscentret
 • Deltage i udvikling og implementering af projekter

Din profil

 • Relevant sundhedsfaglig baggrund med flere års erfaring – herunder erfaring med forløbsprogrammer eller psykisk sygdom og forebyggelse generelt, gerne visitatorerfaring
 • Brænder for dokumentation og sagsbehandling og har erfaring med disse opgaver på højt fagligt niveau, og gør en dyd i at sætte dig ind i nye systemer
 • Projektledererfaring og gerne projektlederuddannelse
 • Har en udpræget grad af systematisk sans
 • Serviceminded og imødekommende overfor borgerne
 • Udadvendt, netværksdannende og innovativ i din måde at løse opgaver på
 • God til at kommunikere skriftlig og mundtligt

Ansøgningsfrist 22. januar 2018 kl. 12.00, ansættelsessamtaler d. 24. januar og evt. 2. samtale 29. januar.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer om ugen. Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår efter principperne i Ny løn/ lokal løndannelse og i henhold til aftale med den forhandlingsberettigede organisation og Frederiksberg Kommune.

Yderligere spørgsmål

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Leder af Forebyggelsesområdet Addie Just Frederiksen  på tlf. nr. 2898 5404

Søg stillingen