Giv en hånd til personer med demens og deres ægtefælle

Har du lyst til at støtte op om gode oplevelser for personer med demens og deres ægtefælle?

Frederiksberg Kommune søger en frivillig til månedlige sammenkomster i en ægtepargruppe samt til den årlige ferierejse.

Som frivillig skal du hjælpe til i ægtepargruppen, som varetages af en demenskonsulent/psykolog (gruppelederen) samt en aktivitetsmedarbejder med viden på demensområdet. Dine opgaver i denne forbindelse vil være:

• At bistå med praktisk hjælp i forbindelse med måltider og gruppemøder, såsom at gøre klar, rydde af, hjælpe med at finde vej mm.

• At deltage i sociale sammenhænge med personer med demens og deres pårørende ved at lytte, konversere, inkludere samt hjælpe og støtte, hvor der er behov

• At sidde med i gruppen med personer med demens og hjælpe gruppelederen ved behov

Endvidere skal du som frivillig deltage i den årlige ferierejse for personer med hukommelsessvækkelse og pårørende, som strækker sig over fem hverdage i september. Der vil være to demenskonsulenter, som leder gruppen, og du vil skulle varetage samme støttende rolle som i ægtepargruppen. Under ferierejsen har vi en forventning om, at du:

• Deltager i alle aktiviteter og udflugter, som er tilrettelagt på rejsen sammen med deltagerne
• Opholder dig sammen med deltagerne alle dagene
• Er en god ambassadør for kommunen

Målgruppen i forbindelse med begge opgaver består af personer med demens, som har kognitive og adfærdsmæssige udfordringer, samt pårørende, som kan være belastede. Det er derfor vigtigt, at du som frivillig:

• Er rummelig, omsorgsfuld og respektfuld
• Er villig til at støtte og guide
• Kommunikerer med varme, ro, tålmodighed og tydelighed
• Har kendskab til målgruppen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Annette Thomsen på tlf.: 2898 5504

Vil du være frivillig?


Hvis du er interesseret i at blive frivillig send en kort ansøgning til Sundhedscenteret via sikker post