Frederiksberg Sundhedscenter søger specialkonsulent/chefkonsulent


Special/chefkonsulent med erfaring i statistik og kommunikation

Forebyggelsesområdet i Frederiksberg kommune søger en specialkonsulent med erfaring i statistik og med et stærkt formidlingsgen. Arbejdsopgaverne ligger inden for identifikation af problemstillinger, analyse, evaluering og rapportering af sundhedsdata. Du skal kunne bidrage til at sikre effekt af kommunens prioriteringer og til udvikling af samarbejde med almen praksis. Kan du hjælpe os med at få bragt data til information og viden til ledelsens strategiske prioritering og udvikling af Sundheds - og Omsorgsområdet, så er du den person, vi søger.

Vi tilbyder pr. 1. juli 2018 et spændende og udfordrende job på en dynamisk og mangfoldig arbejdsplads, hvor du bliver en del af Forebyggelsesområdet med 35 medarbejdere.

Dine opgaver vil være

 • Ansvar for analyse af data på sundhedsområdet med fokus på medfinansieringsområdet og forebyggelsesområdet 
 • At bidrage til optimering af samarbejdet med almen praksis
 • Ansvar for udvalgte projekt – og udviklingsopgaver på sundhedsdataområdet, herunder at kunne identificere relevante   problemstillinger
 • Bidrage til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser med udgangspunkt i analyse af medfinansiering
 • Ansvar for ledelsesrapportering og formidling af resultater og effekter af indsatser Forberedelse og udarbejdelse materiale til beslutningsgrundlag 
 • At være sparringspartner på analyse- og statistikområdet for chefen for Sundheds - og Omsorgsområdet, Samordningslederen og Lederen af Forebyggelsesområdet 
 • Fortsat udvikling der sikrer en mere effektiv dataindsamlingsproces, herunder undersøgelse af: hvordan kommunens nyes omsorgssystem kan bruges bedre – og implementere Survey Xact i det.

Din profil

Vi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse på kandidatniveau f.eks. cand. polit., cand. scient. pol. eller cand. scient. adm. og har sundhedsfaglig erfaring. Desuden lægger vi vægt på, at:

 • Du er en erfaren analytiker med solid erfaring med databearbejdning og statistiske metoder 
 • Du har erfaring med Excel, også gerne databaser og statistik programmer, som Survey Xact og SAS 
 • Du har solid viden om analyse og evalueringsmetoder
 • Du har erfaring med ledelsesrapportering
 • Du har viden om sundhedsområdet og indsigt i sundhedsområdets organisering og udfordringer

Vi forventer af dig, at du

 • Kan arbejde med en stor grad af selvstændighed
 • Er god til at prioritere og får opgaverne i mål
 • Har gennemslagskraft
 • Er udadvendt, omgængelig og er god til at kommunikere såvel indadtil i kommunen som udadtil med de praktiserende læger
 • Er innovativ og opsøgende i forhold til udvikling af nye løsninger

Praktisk informaion

Ansøgningsfrist fredag den 23. maj 2018 kl. 8
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler d. 25. maj og 2. samtalerunde d. 29. maj 2018.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer ugentligt. Ansættelsen sker på overenskomstlige vilkår efter principperne i Ny løn/ lokal løndannelse og i henhold til aftale med den forhandlingsberettigede organisation og Frederiksberg Kommune.

Yderligere spørgsmål

Spørgsmål til stillingen kan rettes til leder af forebyggelsesområdet Addie Just Frederiksen på tlf. 2898 5404. Stillingsbeskrivelse og status og prioritering på forebyggelsesområdet kan rekvireres.

Søg stillingen 

Du kan søge stillingen HER.