Frederiksberg Sundhedscenter søger psykolog med interesse for demensområdet

Vedhæftning: 

Frederiksberg Kommune har fokus på at gøre en særlig indsats målrettet borgere med kronisk sygdom, og arbejder derfor også hen imod at blive en demensvenlig kommune. Vi søger en psykolog, som vil få et særligt ansvar for den psykologfaglige støtte til demensberørte familier samt rådgivning og supervision til medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsområdet.


Det er vigtigt for os, at indsatsen udvikles og justeres løbende, så den matcher borgernes behov og motivation bedst muligt. Vores kerneopgave er at fremme sundhed og forebygge forværring samt skabe mulighed for forandring sammen med borgeren.
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job på en dynamisk og mangfoldig arbejdsplads, hvor du bliver en del af vores forebyggelsesafdeling med 35 medarbejdere. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med de to øvrige demenskonsulenter i afdelingen og demensvidenspersoner i hjemmeplejen og på plejehjem. Din arbejdsplads bliver Forebyggelsesområdet i Frederiksberg Sundhedscenter, og du vil referere til lederen af Forebyggelsesområdet. Tiltrædelse 1. december 2017.

Dine opgaver som demenskonsulent bliver, at:

 • Varetage afklarende, støttende og rådgivende samtaler med borgere med demens og pårørende, hvor fokus ofte er på psykosociale problemstillinger
 • Planlægge gruppeforløb for voksne børn til borgere med demens samt afholde borgermøder
 • Støtte og rådgive forskellige netværksgrupper i og uden for Sundhedscentret
 • Udarbejde instrukser, vejledninger og anden informationsmateriale i det omfang, der er behov for det
 • Være igangsætter og tovholder på udviklingstiltag ift. prioriterede indsatser på demensområdet f.eks. tilrettelæggelse af fysisk træning til borgere med demens samt at arbejde henimod at Frederiksberg bliver en demensvenlig kommune
 • Planlægge og varetage undervisning, faglig sparring og supervision til ansatte i Sundheds- og Omsorgsområdet
 • Deltage i kommunale og regionale samarbejdsfora


Din profil

 • Du er uddannet psykolog med erfaring inden for rådgivning af mennesker med demens og deres pårørende
 • Du er naturligt imødekommende, udadvendt og har let ved at skabe autentisk kontakt
 • Du har lyst til at arbejde med personer med demens og deres pårørende og har øje for det tværfaglige samarbejde, der skal til for at understøtte et sammenhængende forløb for borgeren
 • Du er serviceminded og imødekommende overfor borgerne og deres behov
 • Du har erfaring med udvikling, dokumentation og projektarbejde og synes, at det er spændende
 • Du er en god formidler skriftligt såvel som mundtligt


Ansøgningsfrist 10. oktober 2017 kl. 8.00; ansættelsessamtaler d. 13. oktober, evt. 2. samtale d. 18. oktober.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 30 timer om ugen. Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår efter principperne i Ny løn/ lokal løndannelse og i henhold til aftale med den forhandlingsberettigede organisation og Frederiksberg Kommune.

Yderligere spørgsmål

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Leder af Forebyggelsesområdet Addie Just Frederiksen på tlf. nr. 2898 5404

Søg stillingen